Interdisciplinariteit in de breedste zin was vóór de komst van dit webtijdschrift nauwelijks vertegenwoordigd op het internet. Met Blind is er sinds 2004 een digitaal, interdisciplinair blad, speciaal bedoeld voor studenten, docenten en onderzoekers met een interesse die over de grenzen van vakgebieden reikt.

Vier keer per jaar komt er een nieuwe editie van Blind uit. Elk nummer heeft een thema dat op een interdisciplinaire manier wordt benaderd in artikelen, interviews, recensies en opiniestukken van studenten, wetenschappers en professoren.   

Misdadig?

Het monopolie op wetenschappelijke onzekerheid
Lonneke van der Velden
(2 reacties)

Criminaliteit als instrument van de macht
Gerben Pennings
(2 reacties)

Seks en de wet
Gert Hekma
(6 reacties)

Het ezelsproces
Inge van der Bijl
(3 reacties)

Biopsychologische determinanten van antisociaal en crimineel gedrag
Wieke de Vente en John A. Michon
(2 reacties)

Interview: De strijd van de illegale graffitispuiter om de vereeuwiging van zijn naam
Diane Romashuk
(3 reacties)

Gedaanteverwisseling
Elisa Hermanides

Researching The Ripper
Jeroen van der Meer
(6 reacties)

Recht en macht
Joep van der Vliet
(1 reactie)

colofon  issn 1879-8144  19 september 2007


               Over       Nieuwe vacatures

BLIND
 interdisciplinair online tijdschrift    
alle edities       
 interdisciplinair online tijdschrift


zoeken + vakgebieden       

random editie       vorige editie       volgende editie       
naar boven       
BLIND 13 - Misdadig?
sluiten

Hoofdredactie

Inge van der Bijl


Eindredactie

Inge van der Bijl


Redactie

Mark Beumer
Maud Dahmen
Iris Groen
Elisa Hermanides
Arno Verweij (webmaster)
Jorine Zandhuis


Redactieraad

prof. dr. Johan van Benthem
drs. Kim van den Berg
dr. Casper de Groot
prof. dr. Michel Haring
prof. dr. Ed van den Heuvel
drs. Machiel Keestra
dr. Bernard Kruithof


klik hier voor huidige redactie


sluiten

13
Misdadig?

Bij de bestraffing van misdadigers komen veel twijfels kijken. Als iemand de wet bijvoorbeeld niet eerbiedigt, is hij dan crimineel? Is er sprake van goed en kwaad, zwart en wit? Is het bewijs dat wordt aangevoerd altijd spijkerhard? En wat zou straf eigenlijk moeten inhouden? Lonneke van der Velden neemt in haar artikel de Schiedammer parkmoord onder de loep en toont aan dat de wijze van het interpreteren van DNA-bewijs te wensen overlaat. Gerben Pennings laat zien dat de filosoof Michel Foucault sterke twijfels had bij het instituut gevangenis als manier om te straffen.

Ook kunnen er vragen gesteld worden bij de huidige Nederlandse wetten; zijn deze nog alle accuraat en actueel? Gert Hekma betoogt dat de wetgeving rond seksuele omgang weliswaar van alle tijden is maar desalniettemin overbodig. De wetgeving rond godslastering bleek in 1967 achterhaald toen Gerard Reve terechtstond voor deze misdaad, zo blijkt uit Inge van der Bijls beschrijving van het ezelsproces.

Kan er iets gezegd worden over de oorzaken rond misdadig gedrag? Er is meer ruimte nodig voor biopsychologisch onderzoek om criminaliteit onder adolescente jongeren te verklaren, aldus Wieke de Vente en John Michon. Diane Romashuk laat deze groep voor zichzelf spreken in haar verslag over de cultuur van jonge graffitispuiters.

Goed en kwaad is een thema dat mensen altijd al bezighoudt. Elisa Hermanides neemt de termen goed en kwaad onder de loep in het negentiende-eeuwse The Strange Case of Dr Jekyll en Mr Hyde. Jeroen van der Meer opent een oude moordzaak: wie was Jack the Ripper, de legendarische seriemoordenaar in het victoriaanse Londen?

Wij wensen u veel leesplezier.

de redactie