Plato's inleiding tot de schoonbegeerte
Albert van der Schoot
(2 reacties)

Beauty and architecture
Patrick E. Healy

De schoonheid van de affirmatie
Sander van Maas
(2 reacties)

Het laatste taboe: lichaamshaar
Anneke Smelik
(4 reacties)

Schoonheid minder ongrijpbaar dan gedacht
Elise Seip
(4 reacties)

Column: Het wetenschappelijk werk als kunstwerk
Rens Bod
(13 reacties)


colofon  issn 1879-8144  11 januari 2008


                 

BLIND
interdisciplinair online tijdschrift   | BLIND 14
BLIND 14 - Schoonheid
sluiten

Hoofdredactie

Iris Groen
Elisa Hermanides


Eindredactie

Gerard van den Akker


Redactie

Mark Beumer
Maud Dahmen
Martin Olsthoorn
Daphne van der Pas
Arno Verweij (webmaster)
Maureen Voestermans
Jorine Zandhuis


Redactieraad

prof. dr. Johan van Benthem
drs. Kim van den Berg
dr. Casper de Groot
prof. dr. Michel Haring
prof. dr. Ed van den Heuvel
drs. Machiel Keestra
dr. Bernard Kruithof


klik hier voor huidige redactie

14
Schoonheid

Een winters wit uitgeslagen landschap. Een perfect uitgevoerd concert. Een wiskundig bewijs; de structuur van cellen onder een microscoop. Een goed lopend gedicht – in al deze voorbeelden is er sprake van schoonheid. Het speelt een belangrijke rol in kunst, maar is ook onderdeel van wetenschap, natuur en het dagelijkse leven. Maar wat is schoonheid nu precies? Waaruit bestaat een esthetische ervaring, en hoe komen we daarachter? Een dergelijk abstract, en tegelijk zo alledaags concept is moeilijk te definiëren of te onderzoeken. De verscheidenheid aan artikelen in dit nummer laat echter zien dat dit geenszins onmogelijk is.

Van oudsher valt schoonheid, of esthetica, binnen het domein van de filosofie. Teruggaand naar een van de oudste filosofen vertelt Albert van der Schoot hoe Plato dacht over schoonheid, waarbij hij ingaat op de relatie tussen ware kennis en schoonheid. Patrick Healy laat zien hoe Kant's oorspronkelijke analyse van schoonheid door de eeuwen heen verkeerd is geïnterpreteerd, waarna hij zijn werk relateert aan hedendaagse vormen van schoonheid die terug te vinden zijn in kunst en architectuur. Sander van Maas maakt onderscheid tussen confirmatieve, sublieme en affirmatieve vormen van schoonheid – abstracte begrippen die hij toepast op beeldende kunstvormen en cultuuranalyse.

Rens Bod betoogt dat moderne wetenschap ten onrechte zijn kunstzinnig karakter verloren heeft; aan de hand van onderzoek naar muziekstructuren laat hij zien hoe mooi de wetten van de wetenschap kunnen zijn. Een andere invalshoek op schoonheid en wetenschap vinden we bij Elise Seip, die ons uitlegt hoe de neurowetenschap een brug slaat tussen psychologie, biologie en schoonheid, door middel van het bestuderen van het ervaren van schoonheid.

Met Anneke Smelik belanden we tenslotte in de tegenwoordige tijd – de hedendaagse trend van lichaamsontharing plaatst zij in een bredere sociologische context waarin het conformeren aan schoonheidsideaal ook voor mannen steeds belangrijker wordt.

Van Plato naar lichaamshaar: ook in deze BLIND! weer een brede kijk op een interdisciplinair onderwerp als schoonheid. Wij wensen u veel leesplezier.

de redactie