Interview: Een maserati in India
Swaan van Iterson
(7 reacties)

De geur van lelijkheid
Annemieke Leensen
(1 reactie)

Het moeilijke probleem van het bewustzijn
Joachim Leilich
(4 reacties)

Sensing cinema
Lotte Kroese
(2 reacties)

Pour homme, pour femme
Marcello Aspria

Van zintuigen en waarneming
Emile Michel Hobo
(5 reacties)

De mythe van het zesde zintuig
Eva Lobach
(2 reacties)

Zien met je oren
Ruben Post
(3 reacties)


colofon  issn 1879-8144  24 juni 2009


                 

BLIND
interdisciplinair online tijdschrift   | BLIND 21
BLIND 21 - Zintuigen
sluiten

Hoofdredactie

Maud Dahmen
Martin Olsthoorn


Eindredactie

Gerard van den Akker


Redactie

Aniek Hollanders
Swaan van Iterson
Katja de Jong
Daphne van der Pas
Arno Verweij (webmaster)


Redactieraad

drs. Kim van den Berg
dr. Wim Ghijsen
drs. Machiel Keestra
dr. Bernard Kruithof
drs. Tamara Metze
dr. Onno Meijer
Lucy Wenting, MA


klik hier voor huidige redactie

21
Zintuigen

'Het lichaam is niet alleen iets fysieks, maar ook functioneel en betekenisvol' stelt Stuart Blume. De stelling is duidend voor de problemen die in deze Blind aan bod komen. Zo stond Stuart Blume ooit voor de keuze om zijn twee piepjonge dove zoons een cochleair implantaat te geven. Dit heeft hij niet gedaan. Een van de argumenten hiervoor was dat dove mensen volwaardig lid kunnen zijn van een ontwikkelde dovencultuur, die ooit door een gemeenschappelijke taal en geschiedenis is ontstaan. Slechthorenden echter, en de meeste mensen met een cochleair implantaat zijn dat, lijken nooit volwaardig lid te kunnen zijn van een cultuur, een horende of een dove. Deze sociale implicaties, hoewel zeer van belang voor het geluk van mensen, zijn meestal geen onderdeel van de lichamelijke werkelijkheid waar artsen zich over buigen.

Voor onszelf is het vaak onmogelijk om in het dagelijks leven alleen het fysieke objectief waar te nemen. Filters van sociale oordelen en vooroordelen bepalen ons waarnemen al voordat we de zintuiglijke informatie hebben verwerkt tot een totaal beeld, betoogt Annemieke Leensen. Doordat oordelen de waarneming beïnvloeden is het extra moeilijk te weten wat een te zeer vooringenomen beeld is en van welke beelden je op aan kan. De maatschappelijke in- en uitsluitingmechanismen zijn bijvoorbeeld ook op deze waarnemingkleurende oordelen gebaseerd.

Hele andere vragen zijn: Hoe kan materiaal, materiaal waarnemen? Wat zijn die bewuste kwalitatieve eigenschappen van waarneming (het gevoel pijn, de smaak zoet, de kleur rood) en zouden wij niet als zombies zonder ze kunnen? Dit zijn de eeuwenoude moeilijke problemen die veel filosofen nog steeds intrigeren. Volgens Joachim Leilich en Emile Michel Hobo kan een antwoord moeilijk gevonden worden in de materiële werkelijkheid. Maar hoe ze dan wel oplosbaar zijn?

Wij wensen u veel leesplezier.

De redactie