Gedrag, hersenen en deeltjes
Rogier Kievit
(2 reacties)

Geen winnaars?
Maarten Poorter en Katusha Sol
(1 reactie)

The Large Hadron Collider
Olivier Gaumer
(1 reactie)

De opkomst van China
Henk Houweling

Quantum Gravity
Xerxes D. Arsiwalla
(2 reacties)

Conflict en onmacht op de werkvloer
Martin Olsthoorn
(1 reactie)

Conflicten, beschavingen en groepen
Vincent Traag

Fragiele staten
Gerd Junne

Column: Hufterverschrikker
Pepijn Koolen
(3 reacties)


colofon  issn 1879-8144  16 november 2009


                 

BLIND
interdisciplinair online tijdschrift   | BLIND 22
BLIND 22 - Botsing en conflict
sluiten

Hoofdredactie

Swaan van Iterson
Daphne van der Pas


Eindredactie

Gerard van den Akker (Nederlands)
Sarah Welling (Engels)


Redactie

Maud Dahmen
Feline Dijkgraaf
Martin Olsthoorn
Ruben Post
Marijn Schaaf
Arno Verweij (webmaster)


Redactieraad

drs. Kim van den Berg
dr. Wim Ghijsen
drs. Machiel Keestra
dr. Bernard Kruithof
drs. Tamara Metze
dr. Onno Meijer
Lucy Wenting, MA


klik hier voor huidige redactie

22
Botsing en conflict

De Large Hadron Collidor is het grootste door mensen gemaakte apparaat ter wereld. In de deeltjesversneller worden protonen versneld tot 99,99 procent van de lichtsnelheid en zijn diverse wetenschappers bezig met het onderzoeken van de meest fundamentele botsingen in de wereld.

Maar botsingen vinden niet alleen plaats tussen materiële eenheden. Zo werpt Arsiwalla in zijn artikel een blik op de botsing tussen de klassieke zwaartekrachttheorie en de kwantummechanica. Zou de snaartheorie hier een overkoepelende functie kunnen innemen? Ook binnen de psychologie vinden tegenstrijdigheden plaats: verklaringen van gedragspsychologen komen niet altijd overeen met de denkwijzen van neurowetenschappers.

Zodra een strijdigheid een sociale connotatie krijgt, noemt men haar 'conflict'. Zij is aanwezig op alle niveaus binnen de samenleving. Verschuivingen in machtsposities leiden vaak tot onenigheid binnen bedrijven, maar ook in de verticale relatie tussen de overheid en burger blijven de gemoederen niet altijd ongeroerd. Houweling buigt zich in zijn artikel over de effecten van de opkomst van China in de internationale politiek.

De Duitse socioloog Simmel beweerde dat conflict de belangrijkste drijfkracht is voor de samenleving. Zijn Britse vakgenoot Spencer voegde daaraan toe dat conflict de motor is voor vooruitgang. Het is echter de vraag of conflicten per definitie leiden tot verbetering. Een ding is wel duidelijk: botsing en conflict zijn overal aanwezig. Een nummer gewijd aan dit thema is dan ook zeker op zijn plaats.

Wij wensen u veel leesplezier.

De redactie