Interdisciplinariteit in de breedste zin was vóór de komst van dit webtijdschrift nauwelijks vertegenwoordigd op het internet. Met Blind is er sinds 2004 een digitaal, interdisciplinair blad, speciaal bedoeld voor studenten, docenten en onderzoekers met een interesse die over de grenzen van vakgebieden reikt.

Vier keer per jaar komt er een nieuwe editie van Blind uit. Elk nummer heeft een thema dat op een interdisciplinaire manier wordt benaderd in artikelen, interviews, recensies en opiniestukken van studenten, wetenschappers en professoren.   

Netwerken

Interdisciplinaire onderzoeksnetwerken
Martin Boeckhout
(1 reactie)

Zelflerende verkeerslichtnetwerken
Marco Wiering

De schaduwkant van migratienetwerken
Jan Mansvelt Beck

Hersennetwerken
Linda Douw
(3 reacties)

Netwerken van ideeën, vernieuwing, en interdisciplinariteit
Martin Olsthoorn
(1 reactie)

Netwerken: de keerzijde van de medaille
Miriam Notten

Bouwen na de bommen
Robin van Wechem

Is er een moeder in de buurt?
Anna Vossers

Beeldreportage: Netwerken van interdisciplinariteit
Leon Reteig
(2 reacties)

colofon  issn 1879-8144  19 september 2010


               Over       Nieuwe vacatures

BLIND
 interdisciplinair online tijdschrift    
alle edities       
 interdisciplinair online tijdschrift


zoeken + vakgebieden       

random editie       vorige editie       volgende editie       
naar boven       
BLIND 25 - Netwerken
sluiten

Hoofdredactie

Ruben Post
Robin van Wechem


Eindredactie

Robin van Wechem


Redactie

Feline Dijkgraaf
Martin Olsthoorn
Leon Reteig
Suzanne Tholenaar
Arno Verweij (webmaster)
Anna Vossers


Redactieraad

drs. Kim van den Berg
dr. Wim Ghijsen
drs. Machiel Keestra
dr. Bernard Kruithof
drs. Tamara Metze
dr. Onno Meijer
Lucy Wenting, MA


klik hier voor huidige redactie


sluiten

25
Netwerken

Als er één begrip is dat de huidige tijd karakteriseert, is het wel netwerken. Sociale netwerken, kennisnetwerken, verkeersnetwerken, computernetwerken, iedereen maakt deel uit van één of meerdere netwerken en participeert erin. Hiërarchische structuren van weleer zijn verdampt, de netwerksamenleving is egalitair en horizontaal. "To connect or not to connect", dat is de vraag.

Netwerken zijn dynamisch en veranderlijk, ze kunnen mensen in- en uitsluiten, ze kunnen verbinden en uiteenvallen. Hun constructie vormt de basis voor veel wetenschappelijk onderzoek. Hoe groter het netwerk, des te complexer het wordt. Meer verbindingen, meer knooppunten, meer mogelijke connecties. Netwerken scheppen orde in chaos maar ogen zelf chaotischer naarmate ze groter worden.

Netwerken vormen ook de verbinding tussen verschillende wetenschappelijke disciplines. Interdisciplinariteit en netwerken lijken twee kanten van dezelfde munt. Hoewel de wetenschappelijke praktijk weerbarstig is als het gaat om onderzoek op de grensvlakken van disciplines, blijken de artikelen in Blind een breed netwerk binnen die disciplines te vormen.

Wij wensen u veel leesplezier.

De redactie