Gender in het brein
Petra Jansen

Borderline, een vrouwenkwaal?
Jill Lobbestael
(2 reacties)

Matt Damon aantrekkelijker door mooie tegenspeelsters?
Rianne van Marlen
(2 reacties)

Nog net geen sletje
Sylvia M. Holla

Slet en nicht
Gert Hekma
(1 reactie)

Interview: Gender en seksualiteit
Paulien de Jong

Sekseverhouding van de spintmijt
Wouter Lugtig
(1 reactie)

Beeldreportage: Lotus, According to the Rules of the Dream
Max Pinckers en Quinten De Bruyn
(1 reactie)


colofon  issn 1879-8144  25 januari 2011


                 

BLIND
interdisciplinair online tijdschrift   | BLIND 26
BLIND 26 - Gender gezocht
sluiten

Hoofdredactie

Arno Verweij
Robin van Wechem


Eindredactie

Else Koning
Arno Verweij


Redactie

Petra Jansen
Paulien de Jong
Else Koning
Karen van Meeteren
Martin Olsthoorn (penningmeester)
Arno Verweij (webmaster)
Anna Vossers
Robin van Wechem


Redactieraad

drs. Kim van den Berg
dr. Wim Ghijsen
drs. Machiel Keestra
dr. Bernard Kruithof
drs. Tamara Metze
dr. Onno Meijer
Lucy Wenting, MA


klik hier voor huidige redactie

26
Gender gezocht

Het onderwerp gender vraagt om nuance, want het is niet zwart-wit. In dit nummer kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar het thema gender, onder andere vanuit de biologie, psychologie en sociologie.

Petra Jansen zet in Gender in het brein uiteen hoe grijs het onderscheid tussen man en vrouw in de neurobiologie is. Jill Lobbestael constateert in Borderline, een vrouwenkwaal? dat vrouwen vaker worden gediagnostiseerd met borderline, maar dat daar geen medische verklaring voor is.

Gert Hekma betoogt in Slet en nicht waarom sletten en nichten moeten worden aangemoedigd. Het artikel Nog net geen sletje van Sylvia Holla gaat in op de relatie tussen sociale status en seksualiteit bij jongeren.

Er valt nog veel te onderzoeken over seksualiteit en gender. Paulien de Jong interviewde Rachel Spronk over het nieuwe onderzoekscentrum voor Gender en seksualiteit van de Universiteit van Amsterdam.

Het artikel Matt Damon aantrekkelijker door mooie tegenspeelsters? gaat over partnerkeuzebeïnvloeding bij mensen en Sekseverhouding van de spintmijt gaat over waarom bij mijten de verdeling tussen mannen en vrouwen niet 1:1 is.

Max Pinckers en Quinten De Bruyn maakten de fascinerende fotoreeks Lotus, According to the Rules of the Dream over transgenders in Thailand.

De redactie wenst u veel leesplezier!