Maakbaarheid en verval van de Nederlandse universiteiten
André Klukhuhn
(3 reacties)

Moraliteit in de moderniteit
Else Koning
(2 reacties)

Tussen natuur en cultuur
Petra van der Kooij
(1 reactie)

Interview: De grenzen van de mens: een gesprek over human enhancement
Daniel Doodkorte
(3 reacties)

Het Darwin Dilemma
Inga Aarts
(4 reacties)

Beeldreportage: Gootlandschap
Marieke Jansen
(2 reacties)


colofon  issn 1879-8144  27 februari 2012


                 

BLIND
interdisciplinair online tijdschrift   | BLIND 27
BLIND 27 - Maakbaarheid en verval
sluiten

Hoofdredactie

Petra van der Kooij
Arda van Tiggelen
Inga Aarts
Daniel Doodkorte


Eindredactie

Petra van der Kooij
Arda van Tiggelen
Inga Aarts
Daniel Doodkorte


Redactie

Petra van der Kooij
Arda van Tiggelen
Inga Aarts
Daniel Doodkorte
Sitara Faasen
Suzanne Peek
Frithjof Wegener


klik hier voor huidige redactie

27
Maakbaarheid en verval

Maakbaarheid en verval lijken elkaars tegenpolen te zijn: opbouw versus neergang. In onze moderne maatschappij ligt de nadruk op de maakbaarheid van onszelf en de samenleving: we geloven in verbetering en vooruitgang. Verval is datgene wat we liever niet zien, wat we willen verbergen en vooral: voorkomen.

Toch zijn nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen niet mogelijk zonder de afbraak van de tot dan toe vanzelfsprekende zaken. Dr. André Klukhuhn brengt in zijn kritische artikel Maakbaarheid en verval van de Nederlandse universiteiten de geschiedenis van het universitaire systeem en het verval van het onderwijsniveau in kaart. In het essay Moraliteit in de moderniteit onderzoekt Else Koning de erosie van onze morele normen en waarden.

Op het persoonlijke vlak willen we al helemaal niets met verval te maken hebben: we streven ernaar om een zo perfect mogelijke versie van onszelf te worden en te blijven. Medische en technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat we onszelf kunnen blijven verbeteren. Redacteur Petra van der Kooij laat met een analyse van verschillende theorieën zien waar het streven naar de perfecte mens mogelijk vandaan komt in Tussen natuur en cultuur. Hoe de wetenschappelijke wereld en het grote publiek hier tegenover staan, blijkt uit het interview over human enhancement met drs. Mirjam Schuijff, onderzoekster van het Rathenau Instituut, door Daniel Doodkorte.

De ultieme vorm van maakbaarheid in de wetenschap is de creatie van leven. De roman Het Darwin Dilemma van Han Thomas vertelt het verhaal van een wetenschapper die erin is geslaagd om een levende cel te maken. In Het Darwin Dilemma plaats redactielid Inga Aarts Thomas’ theorieën in de realiteit en kijkt in hoeverre deze ook daadwerkelijk mogelijk zijn met de huidige wetenschappelijke kennis.

Dat verval niet alleen maar negatief is en vergankelijkheid ook zijn mooie kanten heeft, wordt bewezen met de beeldreportage Gootlandschap, waarin Marieke Jansen het alledaagse verval op straat in beeld brengt.

De redactie wenst u veel leesplezier!