De Kunst van het Kennis Maken
Johan van Benthem

Kennis zonder grenzen
Wim Rietdijk
(1 reactie)

Het frame-probleem
Bas Leerintveld

Het einde van de objectieve wetenschap?
Elisa Hermanides
(4 reacties)

Evolutionaire psychologie: hypothese of verhaaltje?
Auke Pols
(1 reactie)

Knowledge transfer on flexible borders
Jojanneke van der Toorn
(1 reactie)

Maps of Time
Mendel Giezen


colofon  issn 1879-8144  6 februari 2005


                 

BLIND
interdisciplinair online tijdschrift   | BLIND 3
BLIND 3 - Grenzen aan kennis
sluiten

Redactie

Elisa Hermanides
Judith Molenaar
Daniel Paarlberg
Auke Pols
Jojanneke van der Toorn
Arno Verweij


Redactieraad

prof. dr. Johan van Benthem
Syb Groeneveld
dr. Casper de Groot
prof. dr. Michel Haring
prof. dr. Ed van den Heuvel
drs. Machiel Keestra
dr. Bernard Kruithof


klik hier voor huidige redactie

3
Grenzen aan kennis

In dit nieuwe nummer van BLIND! gaan we op zoek naar de grenzen aan kennis. Dit gebeurt vanuit verschillende invalshoeken en vakgebieden, maar steeds met een interdisciplinaire insteek. Want interdisciplinariteit betekent per definitie het overschrijden van grenzen.

Johan Van Benthem pleit in dit nummer voor een wetenschap van kennis en informatie waarin de grenzen tussen de vakgebieden overschreden worden. En Wim Rietdijk stelt zelfs de grens tussen wetenschap en religie ter discussie. Maar levert het overschrijden van grenzen altijd meer kennis op? Is de interdisciplinaire 'cognitieve psychologie' wel zo wetenschappelijk? En nu de grenzen in Europa zijn verdwenen, wat weten we eigenlijk van de andere lidstaten?

We wensen u veel leesplezier!

de redactie