Liefde zonder emotie
Irene Conradie
(6 reacties)

Verliefdheid nader beschouwd
Ad Vingerhoets en Miranda van Tilburg
(6 reacties)

Ontplooiing
Elisa Hermanides
(3 reacties)

De liefde ontleed
Maarten Frankenhuis

Mantelzorg
Hanneke Posthumus

Column: De liefde, een bedrijfstak op internet
Olaf Penne
(1 reactie)


colofon  issn 1879-8144  3 december 2005


                 

BLIND
interdisciplinair online tijdschrift   | BLIND 6
BLIND 6 - De liefde
sluiten

Hoofdredactie

Elisa Hermanides
Arno Verweij


Redactie

Liesbeth Beneder
Inge van der Bijl
Daniel Paarlberg
Auke Pols
Hanneke Posthumus


Redactieraad

prof. dr. Johan van Benthem
drs. Kim van den Berg
dr. Casper de Groot
prof. dr. Michel Haring
prof. dr. Ed van den Heuvel
drs. Machiel Keestra
dr. Bernard Kruithof


klik hier voor huidige redactie

6
De liefde

In de wetenschap hebben verschillende disciplines zich bezig gehouden met de liefde. Wat is liefde eigenlijk? En wat is verliefdheid? Dit nummer bespreekt hoe hier tegenaan wordt gekeken door mensen en wetenschappen in verschillende tijden.

In het verre verleden werd er al geschreven over de liefde. Irene Conradie legt in 'Liefde zonder emotie' uit hoe de Stoïcijnse filosofen de liefde zagen. Liefde hangt voor sommige mensen samen met verliefdheid. In het artikel 'Verliefdheid nader beschouwd' beschrijven Ad Vingerhoets en Miranda van Tilburg hoe er in de loop van de geschiedenis tegen verliefdheid aangekeken werd. In de jaren zeventig ontstond het ideaal van de 'vrije liefde'. Elisa Hermanides beschrijft in het artikel 'Ontplooiing' hoe de roman Elementaire deeltjes van de controversiele Franse schrijver Michel Houellebecq hier een aanklacht tegen is.

Liefde is een biologisch fenomeen van alle tijden. Maarten Frankenhuis schrijft in zijn artikel 'de liefde ontleed' hoe seksuele selectie plaatsvindt in de mens- en dierenwereld. De opkomst van de nieuwe media zorgde niet alleen voor een versnelde informatievoorziening, ook het vinden van een partner kan tegenwoordig sneller, vrijblijvender en leuker via het Internet. Hierover schrijft Olaf Penne in zijn column 'De liefde, een bedrijfstak op internet'. Ten slotte een artikel over mantelzorg van Hanneke Postumus. Zij geeft hierin antwoord op de vraag wat mantelzorg nu precies is en wat mensen beweegt om deze te verlenen.

Wij wensen u veel leesplezier toe!

de redactie