Interdisciplinariteit in de breedste zin was vóór de komst van dit webtijdschrift nauwelijks vertegenwoordigd op het internet. Met Blind is er sinds 2004 een digitaal, interdisciplinair blad, speciaal bedoeld voor studenten, docenten en onderzoekers met een interesse die over de grenzen van vakgebieden reikt.

Vier keer per jaar komt er een nieuwe editie van Blind uit. Elk nummer heeft een thema dat op een interdisciplinaire manier wordt benaderd in artikelen, interviews, recensies en opiniestukken van studenten, wetenschappers en professoren.   

Stad en land

Culturele en ruimtelijke constructies van stad en platteland
Henk de Haan
(1 reactie)

Taal in stad en land
Nicoline van der Sijs
(1 reactie)

Knuffeldier of knakworst?
Birgit K. Boogaard en Bettina Bock
(2 reacties)

Segregatie en herstructurering in Nederland
Bart Sleutjes
(1 reactie)

Interregnum
Elisa Hermanides

Zeven mythen over gated communities
Manuel Aalbers
(1 reactie)

Poldergrenzen
Wijnand Boonstra

Column: Bindende elementen
Stephan Okhuijsen
(3 reacties)

colofon  issn 1879-8144  14 juli 2006


               Over       Nieuwe vacatures

BLIND
 interdisciplinair online tijdschrift    
alle edities       
 interdisciplinair online tijdschrift


zoeken + vakgebieden       

random editie       vorige editie       volgende editie       
naar boven       
BLIND 9 - Stad en land
sluiten

Hoofdredactie

Elisa Hermanides
Arno Verweij


Eindredactie

Inge van der Bijl


Redactie

Iris Groen
Auke Pols
Hanneke Posthumus


Redactieraad

prof. dr. Johan van Benthem
drs. Kim van den Berg
dr. Casper de Groot
prof. dr. Michel Haring
prof. dr. Ed van den Heuvel
drs. Machiel Keestra
dr. Bernard Kruithof


klik hier voor huidige redactie


sluiten

9
Stad en land

Stad en land lijken als begrippen recht tegenover elkaar te staan. Klopt dit? Bestaat er eigenlijk nog zoiets als platteland in Nederland? Henk de Haan laat zien dat onze ideeën over stad en land continu aan verandering onderhevig zijn en dat ons idyllische beeld van het platteland lang niet altijd correct is.

Door moderne media lijken de verschillen tussen de bewoners van stad en platteland geheel te vervagen. Of toch niet? Stephan Okhuijsen bespreekt in zijn column hoe de opkomst van het internet de identiteitsbepalende factor van de leefomgeving ondermijnt.

De identiteit van mensen uit verschillende leefomgevingen wordt vandaag de dag nog vaak herkend aan een dialect. Nicoline van der Sijs geeft een overzicht van de geschiedenis van dialecten in Nederland en België. Dat er ook op andere wijze sprake is van verschil blijkt uit de manier waarop verschillende burgers over dieren denken. Birgit Boogaard en Bettina Bock beschrijven in hun artikel hoe de meningen over dierenwelzijn verschillen.

Contact tussen verschillende groepen mensen kan verhinderd worden door 'residentiële segregatie'. Bart Sleutjes vraagt zich in zijn artikel af of Nederland een gesegregeerd land is. Anders dan in Nederland was in Zuid-Afrika segregatie decennia lang een feit. Naast een kloof tussen blank en zwart was er ook een kloof tussen stad en land, zo blijkt uit Elisa Hermanides' bespreking van de roman July's people van Nadine Gordimer. Ten slotte vertelt Manuel Aalbers wat gated communities zijn en geeft hij een overzicht van de zeven mythen die rond dit begrip zijn ontstaan.

Wij wensen u veel leesplezier.

de redactie