Het StarLab experiment

In dit artikel beschrijft Dick Bierman zijn ervaringen bij StarLab, een bedrijf waar wetenschappers uit verschillende vakgebieden samenwerkten. Hoewel StarLab uiteindelijk zakelijk niet wist te overleven, heeft het initiatief wel aangetoond dat het combineren van verschillende disciplines bruikbare nieuwe kennis oplevert.

Lees verder

Linking Disciplines

Een veelgehoorde kritiek op interdisciplinaire wetenschap is dat het vaak blijft bij kwalitatief onderzoek. In dit artikel beschrijft Mendel Giezen een manier om interdisciplinair onderzoek ook kwantitatief volwaardig te maken. Dit is mogelijk door verschillende datasets te koppelen.

Lees verder

De Augiasstal van de neurowetenschappen

Herman Philipse bespreekt in deze recensie het boek ‘Philosophical Foundations of Neuroscience’. Hierin analyseren neurowetenschapper Max Bennett en filosoof Peter Hacker de neurowetenschappen vanuit een historische en een filosofische optiek. Dit boek laat duidelijk zien hoe groot de meerwaarde van een interdisciplinair samenwerkingsverband kan zijn.

Lees verder

Interview met Fred Spier

In dit interview geeft Fred Spier zijn visie op interdisciplinaire wetenschap. Hij spreekt over uiteenlopende dingen zoals wetenschappers als kaartmakers en overkoepelende paradigma’s. Ook maakt hij duidelijk dat interdisciplinariteit meer is dan het samenbrengen van verschillende disciplines.

Fred Spier is sinds 1997 universitair hoofddocent wereld- en mensheidgeschiedenis aan het Instituut voor Interdisciplinaire Studies. Als onderzoeker en docent aan de UvA houdt hij zich al jaren bezig met interdisciplinariteit. In 1994 startte hij, samen met Joop Goudsblom, de interdisciplinaire cursus Geschiedenis in het Groot.

Lees verder

Interdisciplinair studeren

In dit artikel geeft Arno Verweij zijn visie op interdisciplinair studeren. Op dit moment zijn de mogelijkheden hiervoor aan de UvA nog beperkt. Door deze mogelijkheden uit te breiden, zal volgens hem ook het probleem van ongemotiveerde studenten kleiner worden.

Lees verder

Interdisciplinair onderwijs

In dit artikel schrijft Karel van Dam over de noodzaak van interdisciplinair onderwijs. Veel wetenschappelijke vragen vereisen het gebruik van meerdere theoretische kaders. Studenten moeten daarom bewust gemaakt worden van het bestaan van verschillende kaders en gestimuleerd worden deze te combineren.

Lees verder

Wat is interdisciplinariteit

In dit artikel bespreekt Willem Frankenhuis interdisciplinariteit. Hij verwerpt de gangbare opvatting dat interdisciplinariteit bestaat uit het combineren van verschillende wetenschappelijke disciplines. In plaats daarvan geeft hij het begrip een filosofische invulling, die gebaseerd is op het idee dat er vele perspectieven op de wereld mogelijk zijn.

Lees verder