Wie alleen zijn eigen vak kent, kent ook dit niet

Bart van Heerikhuizen hield op de bijeenkomst waarbij de nieuwe site van Blind gelanceerd werd een toespraak. Het was een inspirerend verhaal over razernij op ‘Het schuchter rendez-vous’, de zin van het staan in de schoenen van de ander en de ‘prettige wetenschappelijke duizeligheid’ die daarbij kan worden ervaren. Een schriftelijke versie hiervan wordt u niet onthouden.

Lees verder

Filmcultuur na 1968

De studentenprotesten in mei 1968 en de sociale onrust die erop volgde, hadden hun invloed op de filmwereld. In dit artikel geeft Erik Kersten een uitgebreid beeld van de tegencultuur in de cinema vanaf de jaren zeventig. Het weergeven van geweld speelt in veel van deze films een centrale rol.

Lees verder

Technologie als drijfveer

Wat is mediakunst? En welke evolutie heeft het doorgemaakt als gevolg van ontwikkelingen in de technologie waar het zo gretig gebruik van maakt? In het artikel ‘Technologie als drijfveer’ neemt Elisa Hermanides ons mee door de geschiedenis van de mediakunst, van June Paik tot Natural Habitat.

Lees verder

Het gezwets der media

‘- Wat een herrie.
– Hoezo?
– Die radio van je.
– O die.
– Heb je dat de hele dag om je heen?
– Wat bedoel je.
– Nou, dat lawaai.
– Ik wel.
– Dat je daar niet stapelgek van wordt.
– Ach, moet je horen, als je geen radio hoort stomp je zo af.
– O.’
(Armando, 1994, p. 101)

Lees verder

Flaming a debate

De Olympische Spelen in Beijing waren met stip het grootste mediaspektakel van dit jaar. De journalistieke verslaggeving ervan ging lang niet altijd over sport, maar ook over mensenrechten, demonstraties en nationalisme. In dit artikel wordt de verslaggeving van de aanloop naar de Spelen besproken, waarbij de weergave door verscheidene omroepen en mediakanalen van de gebeurtenissen rondom de overdracht van de Olympische vlam met elkaar worden vergeleken. De symboliek van de Olympische vlam en de veelheid meningen die eraan toegekend worden zijn volgens deze auteurs kenmerkend voor het huidig mediatijdperk, waarin symboliek en representaties alomtegenwoordig, maar toch vluchtig zijn, en ‘realiteit’ in toenemende mate een relatief begrip is.

Lees verder

Statines: zegen of vloek?

Medische programma’s zijn in ons hedendaagse tv-avondje niet meer weg te denken. Dit zijn programma’s over verliefde coassistenten, een dagje uit het leven van een huisarts maar ook de programma’s over medische fouten en de fellere discussies binnen de geneeskunst. Jorine Zandhuis en Martijn van Zwieten bekeken het consumentenprogramma Radar dat twee uitzendingen begin dit jaar uitzond over statines, een groep medicijnen die het cholesterol verlagen. In het programma ontstond een felle discussie over zowel de werkzaamheid van het medicijn als het voorschrijfgedrag van huisartsen. In het artikel zullen de auteurs proberen te achterhalen waar huisartsen zich op baseren bij het uitschrijven van statines en door wie of wat ze worden beïnvloed: de richtlijnen, de patiënt, de farmaceutische industrie of toch de media?

Lees verder

Iets uit het niets

Het woord vacuüm stamt af van het Latijn en betekent ‘leeg’. Omdat het vacuüm geen materie bevat dat informatie kan overdragen, zouden we kunnen zeggen dat dit begrip exact tegenovergesteld is aan een medium. Toch kan ook het vacuüm dienen als een transmissiemedium en wel voor elektromagnetische straling zoals licht en radiogolven. Vooral de doorlating van de achtergrondstraling, straling die terug gaat tot aan de oerknal, kan ons veel leren over het ontstaan van het heelal.

Lees verder

Het overbrengen van ideeën

Internet, kranten, tijdschriften, onderwijs, politiek en ook wetenschap bestaan allemaal bij gratie van de terechte aanname dat het mogelijk is om ideeën, bevindingen en meningen over te brengen van het ene individu op het andere. Deze mogelijkheid vereist een mechanisme waarmee bijvoorbeeld een idee van het ene individu te vergelijken is met een idee van een ander individu en waarmee deze twee ideeën als hetzelfde of verschillend kunnen worden gekarakteriseerd. De vanzelfsprekendheid waarmee individuen gebruik maken van dit mechanisme overschaduwt vragen met betrekking tot de precieze werking ervan.

Lees verder