Beeldreportage: Lotus, According to the Rules of the Dream

Lotus, According to the Rules of the Dream is een fotoreeks over de wereld van transseksuelen in Thailand. Hoewel de foto’s uit het leven gegrepen zijn, benadrukt fotograaf Max Pinckers dat zijn focus bij de totstandkoming van de reportage voornamelijk lag op het fotograferen zelf. Hij pretendeert niet een representatieve weergave van de werkelijkheid te bieden. Hierover schrijft hij in de inleiding.

Lees verder

Sekseverhouding van de spintmijt

Leven draait om slechts één ding: voortplanting. Verschillende organismen hebben verschillende strategieën om hun genen door te geven aan volgende generaties. De meeste diersoorten hebben populaties die bestaan uit evenveel mannetjes als vrouwtjes, maar sommige populaties wijken erg af van die verhouding, zoals populaties van de spintmijt; hoe kan het dat deze populaties afwijken van de 1:1 man-vrouwverhouding?

Lees verder

Interview: Gender en seksualiteit

Er is tegenwoordig een grote vraag naar onderwijs over gender en seksualiteit. Een onderwerp dat volgens Rachel Spronk alleen met een interdisciplinaire inslag bekeken zou moeten worden. De oprichting van een nieuw onderzoekscentrum draagt hiertoe bij; het Amsterdam Research Centre for Gender and Sexuality (ARC-GS) werkt niet alleen mee aan onderwijs, maar heeft daarnaast tot doel onderzoekers bij elkaar te brengen om zo de interdisciplinariteit van onderzoek naar gender en seksualiteit te verhogen.

Lees verder

Slet en nicht

Voor meisjes zijn er scheldwoorden als slet en hoer, voor jongens zijn er nicht, homo en flikker. Wat zeggen die termen over de Nederlandse seksuele en gendercultuur? In dit opiniestuk beargumenteerd Gert Hekma waarom hij vindt dat nichten en sletten bescherming verdienen in een samenleving die naar seksualiteit en gender divers is en dat nichterig en sletterig gedrag aanmoediging verdient in een vrije samenleving.

Lees verder

Nog net geen sletje

In dit artikel legt Sylvia Holla uit hoe er tijdens de pubertijd aan de eigen seksuele identiteit wordt gewerkt. Tijdens de pubertijd wordt er kritisch naar het proces van anderen gekeken. Er zijn twee soorten labels die pubers het meeste uitdelen aan de ander, namelijk “sletje” en “player”. Vooral tienermeisjes zijn erg kwetsbaar omdat zij al snel met het slettenstigma worden opgescheept. De sletjes mogen zich, volgens dit artikel, nog gelukkig prijzen. De ‘nerd’ krijgt helemaal geen seksuele identiteit toegeschreven door de ander en is daarmee uitgesloten van de sociaalseksuele ladder.

Lees verder

Matt Damon aantrekkelijker door mooie tegenspeelsters?

Bij veel diersoorten vinden vrouwtjes mannetjes aantrekkelijker als partner wanneer ze die mannetjes met andere vrouwtjes zien paren. Aangezien veel gedrag bij dieren ook bij mensen te zien is, rijst de vraag of vrouwen mannen ook leuker vinden als ze hem met andere vrouwen zien. En of het andersom ook geldt: vinden mannen vrouwen aantrekkelijker als ze omringd worden door andere mannen?

Lees verder

Borderline, een vrouwenkwaal?

De persoonlijkheidsstoornis borderline wordt tot driemaal vaker bij vrouwen gediagnosticeerd dan bij mannen. Is deze stoornis typisch voor vrouwen of ligt het toch anders? In dit artikel gaat Jill Lobbestael in op voorgaande onderzoeken gericht op het voorkomen van borderline bij vrouwen en mannen.

Lees verder

Gender in het brein

In het recent verschenen boek Wij zijn ons brein betoogt hersenonderzoeker Dick Swaab dat onze identiteit al voordat wij worden geboren vrijwel geheel in onze hersenen is vastgelegd. Swaab werd vooral bekend om zijn onderzoek naar sekseverschillen in de hersenen en dit onderwerp wordt ook in zijn nieuwe boek uitvoerig belicht; reden voor onze redacteur Petra Jansen om zijn bevindingen met betrekking tot het thema gender samen te vatten.

Lees verder