Maakbaarheid en verval van de Nederlandse universiteiten

Het landschap van de Nederlandse Universiteiten is onderhevig aan maakbaarheid en verval. Zo is er sinds de jaren ’60 sprake van een democratisering van het toelatingsbeleid waardoor er meer studenten kunnen studeren. De toename van het maatschappelijke engagement van de Universiteiten heeft echter vooral tot meer marktwerking en het dalen van niveau geleid.
Volgens dr. André Klukhuhn zijn deze ontwikkelingen recent problematisch geworden. Maar een blik op de wetenschapsgeschiedenis leert dat zij zeker niet aan onze tijd zijn voorbehouden. Op verzoek van Blind neemt dr. André Klukhuhn ons in vogelvlucht mee door deze geschiedenis.

Lees verder

Gootlandschap

Marieke Jansen toont in haar beeldend werk, waaronder deze fotoserie over verval, haar fascinatie voor organische grilligheid in de wereld om ons heen.
Marieke is docent beeldende kunst in opleiding en zelfstandig kunstenaar.

Lees verder

Het Darwin Dilemma

Het Darwin Dilemma is een boek van Han Thomas over een belangrijke wetenschappelijke doorbraak, namelijk het creëren van leven. Ook wordt er ontdekt dat er een intelligente beschaving heeft bestaan, vóór de beschavingen zoals wij die kennen. Vanuit religieuze hoek komt er verzet tegen deze beide ontwikkelingen. In dit artikel wordt het boek besproken, maar ook gekeken hoe het in werkelijkheid zit met de maakbaarheid van het leven.

Het Darwin Dilemma is het eerste boek van de hand van Han Thomas. Voorheen had hij zijn eigen consultancy-bedrijf, maar toen hij naar Istanbul verhuisde met zijn gezin besloot hij het boek waar hij als hobby mee bezig was af te maken.

Lees verder

Interview met Mirjam Schuijff: De grenzen van de mens, een gesprek over human enhancement

Het verlangen van de mens om zichzelf te verbeteren is zo oud als de mensheid zelf. Met de opkomst van nieuwe technologieën ontstaan er echter mogelijkheden die belangrijke vragen oproepen.
In hoeverre mag je het menselijk lichaam tijdelijk of permanent aanpassen? Wat betekent dit voor de concurrentie tussen mensen? En wie is er eigenlijk verantwoordelijk als er iets misgaat?

Lees verder

Tussen natuur en cultuur

Door zowel natuur als cultuur wordt perfectie van de mens nagestreefd. Het natuurlijke proces van evolutie en aanhangers van de hoogmodernistische ideologie hebben eenzelfde resultaat; een zo goed mogelijk passend individu in de omgeving. Beide theorieën bewerkstelligen dit echter op hun eigen manier. Kan ingrijpen in onze natuur leiden tot de perfecte mens? En is dit streven naar de perfecte mens een gevolg van de normen en waarden van onze maatschappij?

Lees verder

Moraliteit in de moderniteit

De aard van onze moraliteit is te verklaren aan de hand van filosofische en neurologische theorieën en geven inzicht in waarom mensen in de moderne samenleving dikwijls cognitief falen, of niet bereid zijn, om hun verantwoordelijkheid voor de indirecte gevolgen van hun handelen te erkennen. Hoe komt dit verantwoordelijkheidsgevoel tot stand? En hoe wordt het verval van deze morele wil beïnvloed door de moderne samenleving?

Lees verder