Maps of time

Voor het eerste nummer van BLIND! hield Mendel Giezen een interview met Fred Spier, docent van het vak Geschiedenis in het Groot. Daarin kwam het toen nog te verschijnen boek Maps of Time ter sprake, geschreven door David Christian. Nu dit boek is uitgekomen biedt het ons de kans om eens te kijken naar hoe de verschillende ‘tijdskaarten’ aan elkaar worden geplakt tot één coherent verhaal. Dat is namelijk, volgens Fred Spier, wat Geschiedenis in het Groot probeert te doen.

Lees verder

Knowledge transfer on flexible borders

In dit Engelstalige artikel beschrijft Jojanneke van der Toorn het initiatief 25xEurope, een project waarin jongeren van verschillende achtergronden in een jaar tijd alle 25 landen van de Europese Unie bezoeken. Zij laten zien dat Europa meer is dan bestuur alleen, onderzoeken de verschillen en overeenkomsten tussen Europese burgers en geven zo inzicht in de relativiteit van grenzen.

Lees verder

Evolutionaire psychologie: hypothese of verhaaltje?

Evolutionaire psychologie kan interessante verhaaltjes vertellen, maar die doorgaans niet uitwerken tot wetenschappelijke hypotheses. In dit artikel gaat Auke Pols dieper in op dit standpunt van evolutietheoreticus Lewontin en behandelt hij de valkuilen die een evolutionair psychologisch onderzoeker op zijn pad kan vinden. Tenslotte komen de specifieke problemen van een evolutionair psychologische verklaring van taal aan bod.

Lees verder

Het einde van de objectieve wetenschap?

In dit artikel definieert Elisa Hermanides het postmoderne denken aan de hand van Lyotard en Derrida. Vervolgens confronteert zij het postmodernistische idee van het einde van de objectieve wetenschap met de geschiedenis en de biologie, twee verschillende disciplines.

Lees verder

Het frame-probleem

Hoewel de discussie van het frame-probleem in de filosofische literatuur ondertussen een beetje bekoeld is, wijst het denkwerk van Dennett op het nut van het onderzoek naar Kunstmatige Intelligentie (AI). Want juist de interdisciplinaire combinatie van bijvoorbeeld Damasio’s neurologisch onderzoek en de filosofische inzichten die voortkomen uit het nadenken over AI, zorgt voor een beter begrip ván, en ontzag vóór, de prestaties van de menselijke hersenen. In dit artikel legt Bas Leerintveld uit wat het frame-probleem is en waarom het ook nu nog relevant is.

Lees verder

Kennis zonder grenzen

In dit artikel bespreekt Wim Rietdijk zijn radicaal rationalistische visie op de rol die de wetenschap zou moeten spelen. Hij hekelt het relativistische standpunt dat sommige moderne wetenschapsfilosofen innemen en wijst op de belangen die sommige mensen hebben bij het in stand houden van irrationaliteit.

Lees verder

De Kunst van het Kennis Maken

In dit artikel gaat Johan van Benthem op zoek naar de studie van kennis en informatie binnen een moderne universiteit. Hierbij overschrijdt hij de traditionele faculteitsgrenzen en laat zien dat kennis voortkomt uit een samenwerking van verschillende vakgebieden.

Lees verder