Column: Ergens is dit waar: de student en zijn parallelle wereld

In deze column wordt het taalgebruik van studenten onder de loep genomen. Soms lijkt het wel alsof zij in een parallel universum leven. Renske van Bronswijk beschrijft de miscommunicatie die kan ontstaan in het taalgebruik van de studenten.

Lees verder

Does your nose bleed when you see someone attractive?

Hoewel we het niet altijd door hebben, is de manier waarop we met anderen communiceren sterk gekleurd door onze culturele achtergrond. In dit artikel gaat Jiaqi Li dieper in op de verschillen tussen China en het Westen in het gebruik van emoticons en beeldspraak in de dagelijkse (digitale) communicatie.

Lees verder

Beeldvorming in de geschiedenis en het belang van triviale zaken

Hoe ontstaat beeldvorming in de geschiedenis en waarom staat de ene gebeurtenis op ons netvlies gebrand, maar raakt de andere in de vergetelheid? Deze vragen staan centraal in dit artikel van Wouter van der Horst, student Geschiedenis, over beeldvorming en het belang van triviale zaken in de geschiedenis.

Lees verder

Een vorm van intentionele miscommunicatie: covert action

Miscommunicatie is niet altijd onbedoeld; soms wordt het door overheden als middel gebruikt om bepaalde activiteiten te verzwijgen of te verdoezelen. In onderstaand artikel wordt een van de manieren waarop miscommunicatie gebruikt kan worden door inlichtingen- en veiligheidsdiensten beschreven, de zogenaamde Covert action. Dit is een term die wordt gebruikt voor activiteiten van een overheid om de politieke, economische of militaire situatie in het buitenland te beïnvloeden, zonder dat dit bekend mag worden bij burgers of andere overheden. Aan de hand van historische en actuele anekdotes wordt Covert action beschreven door Ben de Jong.

Lees verder

Het klimaatdebat aan de hand van het IPCC rapport

De opwarming van de aarde en de factoren die hieraan ten grondslag liggen zijn vaak onderwerp van discussie. Deze discussie wordt deels in de media gevoerd, waar klimaatactivisten en klimaatsceptici soms lijnrecht tegenover elkaar staan. Om de burger op neutrale wijze te informeren over de huidige stand van zaken van het klimaat, wordt door een team van wetenschappers eens in de vijf jaar een rapport uitgebracht. In onderstaand artikel wordt beschreven hoe dit belangrijkste klimaatrapport, het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) rapport, tot stand komt, wat dit rapport beschrijft en hoe klimaatsceptici de argumenten uit dit rapport proberen te weerleggen.

Lees verder

Wetenschap in het nieuws: waarom gaat het fout?

Het schijnt lastig te zijn om over wetenschap te berichten. Dr. Edwin van Lacum weet hier als biomedisch wetenschapper alles van. Hij schreef een artikel over het communiceren van wetenschap naar het brede publiek. Een lastige taak, want wetenschap en media gaan niet altijd goed samen. Maar waarom is het nou zo moeilijk om over wetenschap te berichten? Antwoord op deze vraag is te vinden in het zeer interessante artikel van Edwin van Lacum over kritische wetenschapsjournalisten, belangrijke filosofische grondslagen en de functie van de media in het proces van het overbrengen van wetenschap.

Lees verder

Ruis op de lijn

In de communicatie tussen twee personen kan in allerlei opzichten ‘ruis’ ontstaan. In de spreekkamer van de arts, waar communicatie de gezondheid en soms zelfs het leven van de patiënt betreft, kan zulke miscommunicatie verstrekkende gevolgen hebben. Waar gaat het mis en wat is de oorzaak van miscommunicatie tussen arts en patiënt? Aan de hand van cases uit de oncologische praktijk wordt een beeld geschetst van de vele verschijningsvormen van ‘ruis op de lijn’

Lees verder