MERS-virus in opkomst

Annefleur Langedijk is naast hoofdredacteur bij Blind student Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, met als specialisme infectieziekten. Bij een editie over het Midden-Oosten mocht er volgens haar geen artikel ontbreken over het MERS-virus, aangezien het virus sinds een paar jaar een grote invloed uitoefent op dit gebied.

Lees verder

Interview: Effect ontwikkelingen Midden-Oosten op Nederland

Het Midden-Oosten is de laatste tijd zwaar vertegenwoordigd in het nieuws. Het Israël-Palestina conflict maar met name de ontwikkelingen rond IS houden veel mensen in Nederland bezig. Wat voor effect hebben de ontwikkelingen in het Midden-Oosten op de Nederlandse samenleving?

We vragen het aan Zihni Özdil wetenschappelijk docent wereldgeschiedenis en promovendus aan de Erasmus Universiteit. Hij doceert de vakken Religie en Samenlevingen in het Midden-Oosten & Noord Afrika en Christendom & Islam in de Middeleeuwen en vroegmoderne Tijd, waarin onder andere beeldvorming tussen “Oost’ en “West’ alsook thema’s als de Trans-Atlantische Slavernij voorbijkomen. Özdil heeft het hart op de tong en is niet bang een analyse te verkondigen die buiten de gevestigde kaders ligt. Vaak wordt hij daarom weggezet als onorthodox, provocatief, boos of scherp.

Lees verder

Column: Het WK van 2022 in Qatar. Of toch niet?

Het wereldkampioenschap (WK) voetbal van 2022 is toegewezen aan een land in het Midden-Oosten, Qatar. Het golfstaatje dat overspoeld wordt door oliedollars, wist het prestigieuze sportevenement aan zich te binden. Dit ondanks temperaturen die in de zomer het kwik doen stijgen tot boven 50 graden Celsius. Echter, de afgelopen maanden ging de beerput verder open met als gevolg een enorme stroom aan geruchten over corruptie en akelige arbeidsomstandigheden.

Lees verder

Beeldreportage: Reis door Israël en Palestina

Barend Zeeman maakte het afgelopen jaar een reis door Israël en Palestina. Een deel van zijn foto’s zijn te zien in deze beeldreportage.

Lees verder

Belovende verhalen over het beloofde land

Het Midden-Oosten is tegenwoordig dagelijks in het nieuws, en niet zozeer op een positieve manier. Israël is een van deze landen die hier toe hoort, en wordt bepaald niet als vakantieland neergezet. Ondanks de negatieve berichtgevingen via de media zijn er nog steeds liefhebbers van dit beloofde land.

Lees verder

Vluchten voor het monster Caïro

In Caïro zijn ruim tweehonderd gated communities: afgesloten gemeenschappen met goede voorzieningen, waar alleen de elite kan wonen. In dit artikel worden de gated communities in Caïro beschreven en vergeleken met die in andere landen. Wiebe Ruijtenberg bepleit dat de gated communities hun bewoners ook vormen, en hiermee de verschillen in de samenleving benadrukken.

Lees verder

Liever Turks dan Paaps

In West-Europa speelt de islam een grote rol in het publieke debat. In dit artikel toont Willem te Slaa, kunsthistoricus, dat dit debat niet alleen van deze tijd is. Aan de hand van prenten uit de 16e eeuw wordt inzicht geboden in de publieke opinie van toen.

Lees verder

De strijd voor de ziel van Tunesië

Sinds de revolutie enkele jaren terug, zijn in Tunesië de ideologische verschillen tussen Islamistische, Salafistische en Seculieren groepen duidelijk naar voren gekomen. In dit artikel wordt beschreven hoe deze verschillen en polarisering zich manifesteren onder vrouwen, aangezien vrouwen altijd een strategisch onderwerp van identity politics in Tunesië zijn geweest. Ook wordt de positie van de vrouw in Tunesië nader bekeken. Om de aantrekkingskracht van meer conservatieve Islamistische bewegingen op jonge Tunesische vrouwen te begrijpen, is het volgens Iris Kolman van belang een non-normatieve academische bendering te gebruiken.

Lees verder

Interview: Soliya – een andere kijk op het Midden-Oosten

Midden-Oosten. Stop. Denk even na.

Waar dacht je daarnet aan? Wat associeerde je met het begrip Midden-Oosten en waarom? Wellicht dacht je aan de huidige situatie in de landen uit die regio, aan conflict, aan religie of cultuur. Wat zou je zeggen als je gevraagd werd om mensen daar te beschrijven? Dacht je in overeenkomsten of verschillen?

We leven in een tijd waar de focus ligt op verschillen tussen het Westen en de rest, op een wij versus zij denken. Soliya is een digitaal uitwisselingsprogramma tussen studenten in het Midden-Oosten, Azië en het Westen. Het doel is om een paradigmaverschuiving teweeg te brengen, van ‘us or them to us and them’. Daarbij richt het programma zich op jongvolwassenen, omdat zij het verschil kunnen maken. Jongeren zijn vaak de drijfkracht achter sociale veranderingen en in deze moderne tijd zijn er meer mogelijkheden dan ooit om bruggen te bouwen tussen verschillende culturen. Aan de UvA is het digitale uitwisselingsprogramma deel van het vak Soliya.

We onderwierpen hoofddocent van Soliya, Judith van den Boogert, aan een vragenvuur over haar vak, de rol van Soliya in beeldvorming en haar liefde voor het Midden-Oosten.

Lees verder