Column: De pingpongbal en haar auteurs

Lianne Cremers doet een interdisciplinaire PhD in Medische Antropologie en Public Health aan het AMC, Amsterdam. Zij kijkt naar het functioneren van tuberculose programma’s in Gabon, Zambia en Zuid-Afrika en de ervaring hiermee van patiënten. In deze column reflecteert ze op haar worsteling met de interdisciplinariteit van haar onderzoek.

Lees verder

Wij versus zij: Onderzoek naar (zelf-)stigma bij lepra

In een editie van Blind met als thema ‘Hokjes denken’, hoort ongetwijfeld een artikel over stigmatiseren. Stephanie van Dongen bespreekt in onderstaand artikel de bevindingen van haar onderzoek naar het stigma rondom de besmettelijke zenuwziekte lepra. Geprikkeld door veel vragen, frustratie en verwondering over het stigma rondom lepra reisde Stephanie voor haar master sociale en culturele antropologie af naar Indonesië om dit te gaan onderzoeken. Hoewel lepra goed te behandelen is, worden ex-leprapatiënten niet alleen figuurlijk in een hokje gestopt door een sociaal stigma, maar ook letterlijk in een afgelegen dorp buiten de maatschappij geplaatst.

Lees verder

Categories and labels in emergency governance

De media wordt op dit moment gedomineerd door de vluchtelingenproblematiek. Hoe gaan we de vluchtelingen stoppen, of hoe vangen we ze op? Hoe gaan we deze mensen in Europa verdelen en hoe verbeteren we de opvangplekken voor vluchtelingen in de regio zelf? Kortom, de vluchteling staat centraal. In dit artikel laat Polly Pallister een ander licht schijnen op dit vraagstuk. Ze gaat in op de vraag waarom, en op welke manieren, categorieën voor mensen worden toegepast in alledaagse praktijken van het besturen en controleren van crisis. Naast verschillende voorbeelden van categorisatie zet zij kritische kanttekeningen bij de onvermijdelijke labelingsprocessen. Er bestaat bijvoorbeeld een wereld van verschil tussen de labels economic migrant en expatriate (expat), maar zijn er wel wezenlijke verschillen?

Lees verder

Taalgebruik

In dit artikel onderzoekt Jetty Bergsma hoe we binnen onze samenleving in hokjes denken en welke rol taal daarin speelt. We hebben allemaal de macht om taal te gebruiken, maar een woord wat in jouw taalgebruik in het hokje ‘geaccepteerd’ hoort, kan bij een ander in het hokje ‘pijnlijk’ thuishoren. Hoe is dat zo gekomen en hoe gaan we daar goed mee om?

Lees verder

Waarom we niet meer naar Kenia op vakantie gaan

In Waarom we niet meer naar Kenia op vakantie gaan onderzoekt Vince de Jong de recente ontwikkelingen binnen de toerismesector op het eiland Lamu, dat voor de kust van Kenia ligt. De recente terreurdreiging van de uit buurland Somalië afkomstige terreurbeweging al-Shabaab heeft op Lamu gezorgd voor een bijna complete standstill van het toerisme. Vince bespreekt een aantal factoren die belangrijk zijn voor de (instandhouding van) negatieve ontwikkelingen binnen de toerismesector. Verdere analyse van deze factoren toont aan dat er bij toeristen vaak een mismatch bestaat tussen de perceptie van veiligheid en de daadwerkelijke veiligheidssituatie.

Lees verder

#TransIsBeautiful

Transgenders zijn niet altijd even zichtbaar geweest in onze samenleving. In dit artikel wordt de geschiedenis van de transgender aan het licht gebracht, om vervolgens vertaald te worden naar onze hedendaagse maatschappij. Ook wordt er een helder en eigentijds beeld geschetst van transgenders, gekoppeld aan de actualiteit.

Lees verder