Column: Oma

Bij bijna iedereen die ouder wordt gaat het geheugen achteruit. Het hele lichaam raakt versleten en dus ook de hersenen. Bij sommigen gaat de achteruitgang echter veel sneller dan bij anderen en worden meer mentale functies aangetast. Er is dan een andere oorzaak voor het geheugenverlies, namelijk dementie. In deze column vertelt Annike, redactielid van Blind, over haar ervaringen met haar demente oma.

Lees verder

Publieksgeschiedenis als herinneringscultuur

In september 2013 werd de eerste aflevering van de BBC-serie Peaky Blinders uitgezonden. De serie, die momenteel uit drie seizoenen bestaat, werd direct enthousiast ontvangen door het publiek en critici.

Lees verder

Het geheugen in je spieren: onthouden spieren dat je gesport hebt?

Hebben spieren een geheugen? Een veelgehoorde ervaring in sportscholen, dat eerdere krachttraining resulteert in snellere toename van spieromvang, doet vermoeden van wel. Maar schuilt er waarheid in dit verhaal en zo ja hoe werkt dit dan? In dit artikel gaan Willem Hoogaars en Richard Jaspers op onderzoek naar het wetenschappelijk bewijs hiervoor.

Lees verder

Memory engrams – physical substrates of memory in the brain

Tijdens je leven vorm je continue nieuwe herinneringen, die je tientallen jaren later opeens weer helder voor de geest kunt krijgen en die een glimlach op je gezicht kunnen toveren. De neurobiologische basis van het vormen en ophalen van herinneringen wordt in dit artikel beschreven door Esther Visser.

Lees verder

Herinneringen aan angst

Kinderen die lichamelijk of geestelijk beschadigd zijn geraakt in hun jeugd ondervinden hiervan een heftige impact gedurende hun verdere levensloop. De schade van trauma’s vroegtijdig repareren geeft deze kinderen een beter vooruitzicht en soms zelfs een nieuwe, liefdevolle, start.

Lees verder

De plasticiteit van ons geheugen

Niemand zal ontkennen dat we wel eens wat vergeten. Daar zit dan ook niet het echte probleem. Veel erger is, dat we ons nauwelijks rekenschap geven van het feit dat ons geheugen uiterst plastisch is en herinneringen derhalve onbetrouwbaar, zeker wanneer ze verwijzen naar ervaringen van lang geleden. Niettemin gebruiken niet alleen wij, in het dagelijks leven, maar ook historici, journalisten en sociale wetenschappers mondelinge bronnen als een directe, onbemiddelde bron van informatie.

Lees verder