W!J verbindt de verschillen

Gelovig of niet, steeds meer mensen in Nederland vragen zich af waar bindende krachten in onze neoliberale samenleving te vinden zijn. Krachten die niet alleen op assertiviteit en zelfredzaamheid van de afzonderlijke burger inzetten, maar ook met de spirituele kant van het menszijn rekening houden, zoals de verbondenheid met de natuur en met mensen om je heen. Een groep mensen die hieraan vorm wil geven, heeft zich verenigd in het project “W!j”.

Lees verder

De kracht van het sociale netwerk is niet voor iedereen vanzelfsprekend

Het benutten van het sociale netwerk is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dit blijkt bijvoorbeeld een moeilijke opgave voor jongeren met een beperkt intellectueel vermogen. In dit artikel bespreken Annematt Collot d’Escury en Angelique Boering van de UvA het Steunogram 2.1. Dit instrument ondersteunt professionals om bij deze jongeren het eigen sociale netwerk in beeld te brengen en draagt bij aan het vergroten van hun zelfredzaamheid.

Lees verder

Opgroeien in een vervangend gezin

In ‘Opgroeien in een vervangend gezin’ wordt een actueel beeld geschetst van drie groepen kinderen die in een vervangend gezin opgroeien: pleegkinderen, adoptiekinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De laatste jaren is het profiel van deze kinderen veranderd en daarmee ook hun behoefte aan hulpverlening en begeleiding. Het artikel verscheen eerder in De Pedagoog, het tijdschrift van de beroepsvereniging van pedagogen, de NVO.

Lees verder

Wat is de relatie tussen onze keuzes en onze vrije wil?

Wanneer keuzes gemaakt worden, gaat daar een uitgebreid proces aan vooraf, waarin alle voor- en nadelen tegen elkaar worden afgewogen. De keuze die uiteindelijk wordt gemaakt, wordt bepaald aan de hand van onze ‘vrije wil’. Maar is dit eigenlijk wel zo? Wat is ‘vrije wil’ nu eigenlijk precies? In dit artikel proberen Martijn Wokke en Yaïr Pinto antwoord te geven op deze vragen. In hun gesprek bekijken zij vanuit verschillende perspectieven het ingewikkelde concept van ‘vrije wil’ en de eeuwige discussie die tot op de dag van vandaag gaande is.

Lees verder

Hormonal changes in new lovers and long-term partners

Zet je roze bril maar alvast op, want in dit artikel verdiepen we ons in de chemie van de liefde. Wat is de wetenschap achter verliefdheid en relaties?

Lees verder

Wat ruik je lekker vies!

Wat is dat toch dat ons mensen zo doet smachten naar relaties, en dan het liefst relaties die enige tijd standhouden? Daar voelen we ons kennelijk het veiligst bij. Is dat zuiver en alleen op onze onbewuste oerinstincten gebaseerd of kunnen er ook meer biologische factoren een rol spelen?

Lees verder