Dood! Dood! De graven met kakkerlakken zijn nog maar halfvol!

In dit artikel bespreekt Diederik den Daas hoe de Europeanen te werk zijn gegaan bij het trekken van grenzen in Afrika om hun koloniën af te bakenen. Daarna neemt hij de geschiedenis van Rwanda onder de loep en legt uit hoe de aanvankelijk vreedzame samenwerking tussen Hutu’s en Tutsi’s kon uitmonden in de genocide van 1994.

Lees verder

Blindheid voor lange termijn effecten van aidsmedicatie in Afrika

Rune Bennemeer deed de Bèta-gamma propedeuse en zit nu in de laatste fase van zijn studie Medische biologie. Hij deed tijdens zijn onderzoeksstage in het AMC onderzoek naar aids. Vervolgens deed hij veldwerk in Mali naar de implicaties van ‘westerse aidsmedicijnen’. Rune Bennemeer geeft in zijn stuk aan dat er op de langere termijn ook negatieve effecten zijn van de aidsmedicijnen. Hij kijkt niet alleen naar de medische kanten van het verhaal, maar betrekt ook de organisatorische en psychologische aspecten bij zijn analyse. Zijn bevindingen laten een kritisch geluid horen tegenover de goedbedoelde liefdadigheid van mensen zoals Bill Gates.

Lees verder

Why South African boys have different dreams about the future

Dit artikel is gericht op de huidige definitie van zwarte en gekleurde wijken en scholen als ‘voormalig’ zwart en gekleurd of ‘voormalig’ achtergesteld. De paradox is dat deze buurten en scholen nog steeds zwart, gekleurd en achtergesteld zijn terwijl de mensen die er wonen en schoolgaan niet langer als slachtoffers van een apartheid systeem worden geïdentificeerd. Zij worden eerder gezien als onsuccesvolle deelnemers aan een neo-liberale economie. Door de levens van twee jongens met elkaar te vergelijken laat Lindegaard zien dat de machtsrelatie tussen de Europeaan en de Afrikaan nog steeds levend is. Deze wordt niet langer verpersoonlijkt in witte en niet-witte lichamen maar eerder in wie de economische middelen bezit om deel te nemen aan het ‘nieuwe’ Zuid Afrika en wie niet.

Lees verder

Ontdekking van het Westen

Hoe keek de bevolking van Zuid-Afrika eigenlijk tegen de komst van de Europeanen aan? Altijd wordt de nadruk gelegd op de ervaring van de Europeanen, maar er is ook nog een andere kant van het verhaal. Ook de inheemse bevolking speelt een belangrijke rol in het proces van kolonisatie. Saskia Lourens laat dit aan de hand van het boek The First Life of Adamastor van Andre Brink zien en geeft ons hiermee een nieuwe kijk op de koloniale beleving.

Lees verder

Omgekeerde wereld

J.M. Coetzee kreeg in 2003 de Nobelprijs voor literatuur met zijn omstreden boek Disgrace. De Zuid-Afrikaanse regering veroordeelde het als ‘racisme in de media’ vanwege Coetzee’s kritiek op het heersende bestel en de ‘nieuwe apartheid’. In dit artikel behandelt Hermanides het verhaal en de thematiek van Disgrace en legt aan de hand van de Zuid-Afrikaanse geschiedenis uit waarom juist dit boek zo belangrijk is.

Lees verder

Kolonialisme, emancipatie en revolutie

Frantz Fanon heeft een politieke bevrijdingstheorie ontwikkeld, die gebaseerd is op psychiatrisch onderzoek bij Antillianen in Frankrijk. Hierin verwerpt Fanon het kolonialisme en verheerlijkt hij geweld, waarmee hij nogal wat stof deed opwaaien in het Frankrijk van de jaren zestig. In dit artikel analyseert Marcel Maussen Fanon’s theorie in het licht van de Frans-Algerijnse verhoudingen.

Lees verder

Confusion Cooking

Er zijn dagen dat koken er gewoon niet van komt. Wat doet de Nederlander in zo’n geval? Hij koopt een diepvriesmaaltijd, bestelt een pizza of…hij haalt een portie bami met saté bij de Chinees op de hoek. Maar hoe ‘Chinees’ is dit eten eigenlijk? Waar komen al die Chinese restaurants vandaan? En hoe is dit exotische eten ingeburgerd geraakt in de aardappeletende lage landen? In dit artikel bespreekt Tristan Mostert de antwoorden op deze en andere vragen over de geschiedenis van Chinees-Indisch eten in Nederland.

Lees verder