Bindende elementen

Je persoonlijke identiteit wordt steeds minder bepaald door je fysieke omgeving alleen. Stephan Okhuijsen geeft in zijn column een creatieve interpretatie van het thema, door te graven in zijn eigen ervaring en te kijken in hoeverre wonen in een stad of land je identiteit bepaalt.

Lees verder

Poldergrenzen

Het Nederlandse platteland biedt plaats aan een grote diversiteit van landschappen met elk hun specifieke uiteenlopende gebruik. Het is om deze reden niet verwonderlijk dat er ook veel uiteenlopende waarden bestaan ten aanzien van dit gebruik, wat tot conflicten tussen verschillende belangengroepen kan leiden. Waar in het stuk van Henk de Haan (eerder in dit nummer) de ontstaansgeschiedenis van deze variëteit aan waarden ten opzichte van het platteland geschetst werd, gaat Wijnand Boonstra hier een stapje verder door mogelijke oplossingen voor dergelijke conflicten te onderzoeken. Zijn waarden ten aanzien van het platteland in de praktijk te verenigen, en zo ja, op welke wijze? Deze vraag staat centraal in het recent verschenen proefschrift van Wijnand Boonstra: Polder Limits: a case study of value-conflicts in Dutch rural land use. In dit artikel analyseert hij de praktijk van waardenconflicthantering vanuit sociologische en filosofische theorie.

Lees verder

Zeven mythen over gated communities

De term gated community is een besmet woord in Nederland en de rest van Europa. We zouden ze niet hebben en ze ook niet willen hebben. Gated communities zouden vooral in Amerika en Zuid-Afrika voorkomen waar rijke mensen de boze buitenwereld willen buitensluiten. Maar wat weten we nog meer over de gated community?

Lees verder

Interregnum

Stad en land zijn niet alleen objecten van wetenschappelijke interesse, maar kunnen ook een belangrijke rol spelen in literaire werken. Een verhaal is vaak niet los te denken van de context, tijd en locatie waarin het zich afspeelt. In dit artikel bespreekt Elisa Hermanides de roman July’s People van Nadine Gordimer (1981), waarin een verandering van omgeving de katalysator vormt van het ontstaan van nieuwe intermenselijke verhoudingen. De verplaatsing van stad naar land heeft een niet mis te verstane invloed op de relaties tussen de verschillende hoofdrolspelers. Hermanides analyseert deze veranderende verhoudingen met behulp van Hegels dialectiek over meester en slaaf. Vervolgens bespreekt zij hoe deze analyse bij kan dragen tot inzicht in de door alle veranderingen ontstane en groeiende wanhoop van het belangrijkste personage uit het boek, Maureen.

Lees verder

Segregatie en herstructurering in Nederland

Gebrek aan integratie wordt beschouwd als een belangrijk probleem in de hedendaagse Nederlandse samenleving. De heersende gedachte hierbij is dat er te weinig contact tussen verschillende bevolkingsgroepen is om succesvolle integratie, en daarmee een coherente samenleving, mogelijk te maken. Dit gebrek aan contact zou onder andere komen door residentiële segregatie en het fenomeen dat kinderen naar ‘zwarte’ dan wel ‘witte’ scholen gaan. Maar is Nederland wel echt zo gesegregeerd? Deze vraag staat, tezamen met de beleidsmaatregelen tegen segregatie, in dit artikel van Bart Sleutjes centraal.

Lees verder

Knuffeldier of knakworst?

De schok die de recente uitbraken van dierziekten zoals BSE en MKZ teweeg hebben gebracht, speelt een belangrijke rol in hoe burgers denken over het welzijn van dieren in de agrarische sector. Maar zijn er verschillen in de meningen van burgers in de stad en op het platteland? Waar komen deze verschillen vandaan? In dit artikel geven ir. Birgit Boogaard en dr. ir. Bettina Bock een antwoord op deze vragen.

Lees verder

Taal in stad en land

Voor sommige taalkundigen is een dialect niet meer dan ‘een taal met pech’. Voor anderen is het echter een interessant studieobject dat ons veel kan leren over bijvoorbeeld bevolkingsopbouw en klassenstrijd. In dit artikel geeft Nicoline van der Sijs een geschiedenis in vogelvlucht van dialecten in Nederland en België, die ondanks de globalisering nog steeds leven en volop in de belangstelling staan.

Lees verder

Culturele en ruimtelijke constructies van stad en platteland

Stad en platteland zijn moeilijk te omschrijven. De verwarring wordt nog groter wanneer we de daarvan afgeleide begrippen stedelijkheid en landelijkheid bespreken. Wat is een stad? Iedereen is het erover eens dat bijvoorbeeld Almere een stad is, maar hoeveel bezoekers of bewoners zullen deze plaats met ‘stedelijkheid’ associëren? Stedelijkheid ervaar je in het centrum van…

Lees verder