Met Blind is er sinds 2004 een digitaal, interdisciplinair blad, speciaal bedoeld voor studenten, docenten en onderzoekers met een interesse die over de grenzen van vakgebieden reikt. Interdisciplinariteit was voor de komst van Blind nog nauwelijks vertegenwoordigd op het internet.

Blind wordt samengesteld door een wisselend aantal enthousiaste redactieleden (studenten en net afgestudeerden) met een interdisciplinaire achtergrond. De eindredactie wordt verzorgd door Will van Houten.

De redactie wordt geadviseerd door een redactieraad bestaande uit wetenschappers uit verschillende vakgebieden: drs. Lucy Wenting (directrice Instituut voor Interdisciplinaire Studies), prof. dr. Frank van Vree (directeur NIOD Instituut & hoogleraar Geschiedenis van Oorlog, Conflict en Herinnering), Sheila Sitalsing (journaliste en columniste bij o.a. De Volkskrant), dr. Machiel Keestra (docent IIS). De site wordt financieel ondersteund door het Instituut voor Interdisciplinaire Studies van de Universiteit van Amsterdam.

Vier keer per jaar komt er een nieuwe editie van Blind uit. Elk nummer heeft een thema dat op een interdisciplinaire manier wordt benaderd in artikelen, interviews, recensies en opiniestukken van en voor studenten, wetenschappers en professoren. Alle oudere nummers zijn eveneens nog steeds beschikbaar en dus altijd opnieuw op te zoeken en terug te lezen.

De artikelen in Blind worden soms geschreven door auteurs van buitenaf en soms door de redactieleden zelf.

Margot Hoogerwerf (1998) volgt een master Journalistiek aan de UvA. Hiervoor studeerde zij Geschiedenis en Liberal Arts & Sciences (met een specialisatie in Nieuwe Media & Data) aan de Universiteit Utrecht. De Geschiedenis en Nieuwe Media lijken op het eerste gezicht misschien elkaars tegenpolen, maar Margot is van mening dat juist het combineren van inzichten uit verschillende vakgebieden leidt tot nieuwe perspectieven. Haar voorliefde voor interdisciplinariteit én voor potjes Triviant mondde uit in een stage op de redactie van De Nationale Wetenschapsquiz (VPRO). Ook liep ze stage bij het Nationaal Instituut voor Beeld en Geluid. Voor Blind schrijft Margot als hoofdredacteur.

Te mailen op: m.hoogerwerf@ziedaar.nl

Merel Spaander (1993) is student Brain & Cognitive Sciences aan de Universiteit van Amsterdam, met een specialisatie in Behavioral Neuroscience. In 2018 heeft zij haar master Gezondheidsrecht behaald. Met een combinatie van beide masters en een bachelor Psychologie wil ze vanuit een interdisciplinair perspectief meer inzicht krijgen in verschillende psychologische stoornissen, en de juridische richtlijnen die ten grondslag liggen aan het medisch handelen in deze situaties. Als redactielid van Blind gaat ze interdisciplinariteit binnen de wetenschap toegankelijker maken en wil ze zo ook haar eigen kennis van verschillende disciplines verbreden!

Te mailen op: m.spaander@ziedaar.nl

Nouschka Veerman (1993) studeert Neurobiologie binnen de master Biomedical sciences aan de Universiteit van Amsterdam. Zij onderzoekt de biologie van het brein in relatie tot gevoel, besluitvorming en sociale interacties. Daarnaast gaat haar interesse ook uit naar sociaal menselijk (en wenselijk) gedrag in relatie tot elkaar, de maatschappij en de natuur. Met de major Science in Society aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en de minor Tesla aan de Universitet van Amsterdam wil ze kwantitatief en kwalitatief onderzoek combineren. Prangende vragen rond klimaatverandering, het energievraagstuk en de immer toenemende consumptie smeken om een interdisciplinaire aanpak. Wil je menselijk gedrag veranderen, is verdieping in het snijvlak disciplinaire grenzen noodzakelijk. Met Blind wil ze mensen over hun grenzen laten kijken.

Te mailen op: n.veerman@ziedaar.nl

Maarten Visscher studeerde eerst Media en Cultuur (bachelor) maar koos na een tussenjaar in China voor een overstap naar Sociologie (master). Zijn interesse is breed maar focust zich op duurzaamheid, technologie, politiek en economie in verhouding tot gedrag en de maatschappij. Hierbij gaat de voorkeur uit naar interdisciplinair toegepast onderzoek. Tijdens zijn master onderzocht hij onder andere platte-aarders en burgerschap in maatschappijleer. Voor zijn scriptie keek hij naar de relatie tussen leeftijd, generatie en bezorgdheid over het milieu. In zijn vrije tijd is Maarten best gezellig.

Te mailen op: m.visscher@ziedaar.nl

Nadat Joy Leering (1995) haar bachelor Communicatiewetenschap binnensleepte, begon ze aan de master Journalistiek en Nieuwe Media aan de Universiteit Leiden, die zij in 2020 afrondde. Met een brede interesse en journalistieke blik op maatschappelijke thema’s probeert Joy als algemeen redactielid bij Blind verschillende onderwerpen vanuit interessante en originele academische invalshoeken te benaderen.

Te mailen op: j.leering@ziedaar.nl

Stella Aalderink (1996) heeft de interdisciplinaire studie Liberal Arts & Sciences afgerond aan de Universiteit Utrecht. Ze heeft zich in haar Geschiedenis-hoofdrichting gericht op conflicten in internationaal perspectief. Daartoe heeft ze ook de minor Conflict Studies gevolgd aan de UvA. Ze heeft een passie ontwikkeld voor academisch onderzoek naar onderwerpen die, wat haar betreft onterecht, in de vergetelheid zijn geraakt. Stella gaat vanaf september 2020 bij Defensie beginnen met de deeltijdmaster Military Strategic Studies (Intelligence & Security track) en combineert dat met een stage bij het online platform van Eva Jinek. Bij Blind kan ze haar ervaring met interdisciplinariteit combineren met haar liefde voor het vertellen van omstreden verhalen. Haar doel is om op een toegankelijke manier informatie te verstrekken, ook juist over controversiële onderwerpen.

Te mailen op s.aalderink@ziedaar.nl

Rosa Hofstee (1996) gelooft dat een interdisciplinaire kijk op de wereld kan zorgen voor meer begrip, verdieping en inspiratie. Hier heeft haar bachelor Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen aan de UvA ongetwijfeld aan bijgedragen. Door theorieën en ideeën uit verschillende sociale wetenschappen te combineren, bleken maatschappelijke vraagstukken weliswaar af en toe nóg complexer, maar eventuele oplossingen of aanpassingen ook completer. Rosa kan genieten van verschillende meningen en heftige discussies, maar zoekt altijd naar een vorm van verbinding. Vandaar dat de focus op Conflict Studies binnen haar bachelor een passende keuze was en ook het thema van haar nog-een-jaartje-uitgestelde master betreft. Voor Blind schrijft Rosa als algemeen redactielid met het doel je te laten nadenken over vanzelfsprekendheden waar je nooit eerder over nadacht.

Te mailen op r.hofstee@ziedaar.nl

Sanne van der Marck (1998) studeert Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Voordat ze bij deze studie belandde, heeft ze een jaar Biomedische Wetenschappen en een jaar Gezondheidswetenschappen gestudeerd. Ze wil deze achtergrond met filosofie combineren door zich te gaan specialiseren in de medische ethiek en de fenomenologie. Bij Blind hoopt ze de wereld op net een andere, onverwachte, manier te kunnen beschrijven. 

Te mailen op: s.vandermarck@ziedaar.nl

Eva Kwakman (1996) studeerde Psychobiologie (bachelor) en Sociologie (master) aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is geïnteresseerd in sociale ongelijkheid die meerdere vakgebieden doorkruist en wil hier als journalist over schrijven vanuit een sociaalwetenschappelijk perspectief. Ze schreef haar masterscriptie over hedendaagse koloniale denkbeelden die zich verschuilen in het klimaatdebat in de media. Verder schrijft ze voor het platform oost-online over democratie en de lokale politiek in Amsterdam. Bij Blind diept ze interdisciplinaire sociale onderwerpen verder uit en wil ze ondertussen, van haar collega’s en door zelf te schrijven, leren over de nieuwste ontwikkelingen in de interdisciplinaire wetenschap.

Oud-redactieleden: Frodi Fransman, Rowan Koeleman, Mojdeh Feili, Nora van de Water, Boudewijn van den Berg (webmaster), Annefleur Langedijk, Esther Visser, Esmee Schouten, Hedwig Ens, Iza Korsmit, Petra van der Kooij