Met Blind is er sinds 2004 een digitaal, interdisciplinair blad, speciaal bedoeld voor studenten, docenten en onderzoekers met een interesse die over de grenzen van vakgebieden reikt. Interdisciplinariteit in de breedste zin was voor de komst van webtijdschrift Blind nauwelijks vertegenwoordigd op het internet.

Blind wordt samengesteld door een wisselend aantal enthousiaste redactieleden met een interdisciplinaire achtergrond.De redactie wordt geadviseerd door een redactieraad bestaande uit wetenschappers uit verschillende vakgebieden.

De site wordt financieel ondersteund door het Instituut van Interdisciplinaire Studies van de Universiteit van Amsterdam en door de Stichting Thomas More (voorheen Radboudstichting).De Stichting Toekenningen van de UvA sponsorde de essay-wedstrijd bij het tienjarig bestaan van Blind.

Vier keer per jaar komt er een nieuwe editie van Blind uit. Elk nummer heeft een thema dat op een interdisciplinaire manier wordt benaderd in artikelen, interviews, recensies en opiniestukken van en voor studenten, wetenschappers en professoren. Alle oudere nummers zijn eveneens nog steeds beschikbaar en dus altijd opnieuw op te zoeken en terug te lezen.

De artikelen in Blind worden meestal geschreven door auteurs van buitenaf, maar soms ook door de redactieleden zelf. De redactieleden houden zich bezig met het verzamelen en soms ook het schrijven van artikelen, het redigeren van alle artikelen, het verzamelen van interdisciplinaire informatie en het maken van de website.

Wilt u ook een interdisciplinair artikel schrijven, neem dan contact op via redactie@ziedaar.nl. U mag ons ook emailen voor vragen, opmerkingen en suggesties.

Margot foto

 

 Margot Hoogerwerf studeert Geschiedenis en Liberal Arts & Sciences (met een specialisatie in Nieuwe Media) aan de Universiteit Utrecht. De Geschiedenis en Nieuwe Media lijken op het eerste gezicht elkaars tegenpolen, maar Margot is ervan overtuigd dat het combineren van inzichten uit verschillende vakgebieden leidt tot ongekende perspectieven. Haar voorliefde voor interdisciplinariteit én voor potjes Triviant mondde uit in een stage op de redactie van De Nationale Wetenschapsquiz (VPRO). Voor Blind schrijft Margot als hoofdredacteur, over brandende vragen die zich niet door één discipline beantwoord laten worden.

 

Merel_foto

 

 

Merel Spaander is student Brain & Cognitive Sciences aan de Universiteit van Amsterdam, met een specialisatie in Behavioral Neuroscience. In 2018 heeft zij haar master Gezondheidsrecht behaald. Met een combinatie van beide masters en een bachelor Psychologie wil ze vanuit een interdisciplinair perspectief meer inzicht krijgen in verschillende psychologische stoornissen, en de juridische richtlijnen die ten grondslag liggen aan het medisch handelen in deze situaties. Als redactielid van Blind gaat ze interdisciplinariteit binnen de wetenschap toegankelijker maken en wil ze zo ook haar eigen kennis van verschillende disciplines verbreden!

Nouschka_foto

Nouschka Veerman studeert Neurobiologie binnen de master Biomedical sciences aan de Universiteit van Amsterdam. Zij onderzoekt de biologie van het brein in relatie tot gevoel, besluitvorming en sociale interacties. Daarnaast gaat haar interesse ook uit naar sociaal menselijk (en wenselijk) gedrag in relatie tot elkaar, de maatschappij en de natuur. Met de major Science in Society aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en de minor Tesla aan de Universitet van Amsterdam wil ze kwantitatief en kwalitatief onderzoek combineren. Prangende vragen rond klimaatverandering, het energievraagstuk en de immer toenemende consumptie smeken om een interdisciplinaire aanpak. Wil je menselijk gedrag veranderen, is verdieping in het snijvlak disciplinaire grenzen noodzakelijk. Met Blind wil ze mensen over hun grenzen laten kijken. 

WhatsApp Image 2019-11-14 at 13.45.18

Frodi Fransman heeft zijn Bachelor ‘Sociologie’ aan de Universiteit van Amsterdam is nu bezig met het afronden van zijn interdisciplinaire master ‘Social Policy and Public Health’ aan de Universiteit Utrecht. In deze master wordt sociaal beleid en het bedenken van nieuwe sociale interventies vanuit verschillende disciplines bekeken. Deze interdisciplinariteit is voor hem belangrijk, omdat hij ervan overtuigd is dat weinig problemen kunnen worden opgelost met een enkele invalshoek. Tijdens zijn academische leerweg is hij er ook achter gekomen dat hij het belangrijk vindt om wetenschappelijke analyses toegankelijk te maken voor een breder publiek. Bij Blind probeert hij hieraan bij te dragen als algemeen redacteur. 

Screenshot_20191114-112438_Gallery

Rowan Koeleman heeft een bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen en master Journalistiek gevolgd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze is altijd al gek op alles met taal geweest en mede door haar vele interesses en nieuwsgierigheid wil ze zo veel mogelijk weten over veel uiteenlopende onderwerpen. Als algemeen redactielid bij Blind heeft ze de mogelijkheid om haar journalistieke ervaring te combineren met het opdoen van praktijkervaring op allerlei interdisciplinaire fronten. 

yZTooih+RLG0X4fprarPbg_thumb_389f

Mojdeh is afgestudeerd van de master ‘English Literature in a Visual Culture’, waarbij de interactie tussen literatuur en visuele kunst centraal stond. Momenteel werkt ze als freelance journalist en boekenrecensent. Ze doet vaak onderzoek naar gender en (migranten)identiteit in Engelstalige literatuur en is gespecialiseerd in de Amerikaanse cultuur met een focus op de periode van de tweede feministische golf en de seksuele revolutie. Wat betreft gender heeft ze vele invalshoeken al bekeken, zelfs de socio-biologische, en vindt dan ook dat interdisciplinair naar een onderwerp kijken alleen maar verrijkend is. Ze vroeg zich tijdens haar studie vaak af waarom er niet meer gekeken wordt naar literatuur vanuit andere vakgebieden. Dat ging niet altijd zonder strijd, maar leverde vaak geweldige resultaten op. Daarom vindt ze Blind de perfecte plek om meer te doen met haar interdisciplinaire houding.