Waterbeleid op bestuurskundig niveau

Waterbeleid is in Nederland van oudsher belangrijk. Een groot deel van ons land ligt onder zeeniveau terwijl daar in verhouding de meeste mensen wonen. De verwachting zou zijn dat veiligheid een belangrijke rol speelt in de plannen voor ruimtelijke ordening van gemeenten en waterschappen. Joep Wessels laat echter zien dat dit in het geval van de gemeente Gouda bij de Westergouwe niet het geval is geweest. De gemeente negeerde het negatieve advies van het waterschap en dreigde de veiligheid in de te bouwen woonwijk uit het oog te verliezen. De bestuurlijke crisis die daaruit ontstond leidde tot de erkenning van waterbeheer als belangrijke component in ruimtelijke ordening.

Lees verder

Verhuizen of verzuipen voor elektriciteit?

Stel je voor dat in het Westen wordt besloten om een groot bewoond gebied bewust onder water te zetten. Een paar miljoen mensen zouden moeten verhuizen en waardevolle grond zou verloren gaan. Een haast ondenkbaar scenario. Toch gebeurde dit in China bij de aanleg van de Drieklovendam.

Lees verder

It’s the water, stupid!

Het is algemeen bekend dat de mens een grote voorraad zoet water nodig heeft om te kunnen overleven, maar desondanks wordt de voorraad bruikbaar zoet water in de wereld steeds kleiner en kleiner en wordt er weinig actie ondernomen om hier iets aan te veranderen. Volgens civiel ingenieur Jaïr Smits wordt het dan ook tijd dat er meer aandacht komt voor water, en dan vooral voor het behoud van de zoetwatervoorraden op Aarde. Smits brengt in zijn artikel de waterproblematiek in kaart, onderzoekt verschillende oorzaken en verkent enkele mogelijke oplossingen.

Lees verder