Ik zie, ik zie wat jij niet ziet, en de kleur is…

Sanne van der Marck Illustratie: Jetske van Dorp Antropoloog Alexandre Surrallés zit samen met een aantal Candoshi-bewoners uit Peru rond een tafel. Op de tafel ligt een geel-oranje stukje hout. Hij wil de bewoners vragen welke kleur zij denken dat het houtje heeft, maar heeft moeite met het formuleren van die vraag. In de taal…

Lees verder

The aftermath: Psychological well being of refugees in the Western world

De vluchtelingenstroom richting het Westen zorgt voor veel discussie in Europa, waarbij het voornamelijk gaat over het al dan niet binnenlaten van vluchtelingen. Want hoe gaat het verder als de vluchtelingen eenmaal zijn gesetteld in de westerse wereld? Hoe kunnen zij hun eigen cultuur verenigen met de westerse cultuur en wat is de impact van hun traumatische ervaringen op hun integratie en psychologisch welzijn?

Lees verder

Living with a cancer patient: a partner’s perspective

Onderzoek wijst uit dat de diagnose ‘kanker’ in vrijwel alle gevallen een grote impact heeft op het leven van een patiënt. Waar echter minder vaak naar wordt gekeken, is het effect ervan op de omgeving van gediagnosticeerde patiënten. Zo ondervinden bijvoorbeeld partners van kankerpatiënten niet alleen veel veranderingen in hun dagelijks leven, maar ook in hun identiteit en wereldbeeld. In die zin kijkt de auteur van dit artikel met een frisse, lees: bredere, blik naar de impact van kanker: wat is het effect ervan op de directe leefomgeving van patiënten?

Lees verder

Reggae, Rastafari en de stad

Downtown Kingston, het armste deel van de stad en tevens het culturele hart van Jamaica. In ‘Reggae, Rastafari en de stad’ neemt professor Rivke Jaffe je mee op een reis door het culturele hart van dit land. Hoe is Kingston verbeeld in reggaemuziek?

Met deze vraag in het achterhoofd schetst Rivke de ontwikkeling van de roots reggae naar de meer elektronische dancehall. Ze ontdekt onder andere dat de stedelijke ellende van Kingston steeds vaker de bron is van een identiteit die zich trots in de stadruimte wortelt, en daarmee internationaal aanzien wint.

Lees verder

“Play me”, so I can give you a sense of community

Je reist via Amsterdam Centraal Station. Je hoort flarden muziek van een… piano. Je denkt: hier? En nieuwsgierig volg je de reizigersstroom naar de linkerhoek van de centrale hal. Hij staat er echt. Een piano met daarop de uitnodigende en een tikkeltje uitdagende boodschap: ‘Bespeel mij’.

Lees verder

Column: De pingpongbal en haar auteurs

Lianne Cremers doet een interdisciplinaire PhD in Medische Antropologie en Public Health aan het AMC, Amsterdam. Zij kijkt naar het functioneren van tuberculose programma’s in Gabon, Zambia en Zuid-Afrika en de ervaring hiermee van patiënten. In deze column reflecteert ze op haar worsteling met de interdisciplinariteit van haar onderzoek.

Lees verder

Wij versus zij: Onderzoek naar (zelf-)stigma bij lepra

In een editie van Blind met als thema ‘Hokjes denken’, hoort ongetwijfeld een artikel over stigmatiseren. Stephanie van Dongen bespreekt in onderstaand artikel de bevindingen van haar onderzoek naar het stigma rondom de besmettelijke zenuwziekte lepra. Geprikkeld door veel vragen, frustratie en verwondering over het stigma rondom lepra reisde Stephanie voor haar master sociale en culturele antropologie af naar Indonesië om dit te gaan onderzoeken. Hoewel lepra goed te behandelen is, worden ex-leprapatiënten niet alleen figuurlijk in een hokje gestopt door een sociaal stigma, maar ook letterlijk in een afgelegen dorp buiten de maatschappij geplaatst.

Lees verder

Seks en de wet

Seks associëren we niet direct met criminaliteit. Een duik in onze wetboeken laat echter zien dat er flink wat wetgeving over seksueel gedrag te vinden is. Het betreft niet enkel strafrechtelijke maatregelen bij verkrachting en kinderporno, maar ook regels over ‘schunnige boekjes’. Gert Hekma laat aan de hand van een historisch overzicht zien dat wetgeving rondom seks een fenomeen van alle tijden is. Hij betoogt niettemin dat vrijwel alle wetgeving in dit domein onzinnig en overbodig is en plaats zou moeten maken voor een alternatief beleid waarin seksuele politiek en seksueel burgerschap een belangrijk deel uitmaken van onderwijs en samenleving.

Lees verder

‘As long as we stay with the horse we can keep our society’

De Amish vormen een strenggelovige stroming in Amerika. Door zich af te schermen van de moderne wereld voorkomen zij dat hun normen en waarden verloren gaan. Ze staan bijna geheel buiten de moderne samenleving uit eigen vrije keuze. In 1963 schreef socioloog Howard Becker een studie over het fenomeen buitenstaanders. In dit artikel bekijkt Hanneke Posthumus in hoeverre Beckers theorieën van toepassing zijn op de Amish.

Lees verder

Interview: Soliya – een andere kijk op het Midden-Oosten

Midden-Oosten. Stop. Denk even na.

Waar dacht je daarnet aan? Wat associeerde je met het begrip Midden-Oosten en waarom? Wellicht dacht je aan de huidige situatie in de landen uit die regio, aan conflict, aan religie of cultuur. Wat zou je zeggen als je gevraagd werd om mensen daar te beschrijven? Dacht je in overeenkomsten of verschillen?

We leven in een tijd waar de focus ligt op verschillen tussen het Westen en de rest, op een wij versus zij denken. Soliya is een digitaal uitwisselingsprogramma tussen studenten in het Midden-Oosten, Azië en het Westen. Het doel is om een paradigmaverschuiving teweeg te brengen, van ‘us or them to us and them’. Daarbij richt het programma zich op jongvolwassenen, omdat zij het verschil kunnen maken. Jongeren zijn vaak de drijfkracht achter sociale veranderingen en in deze moderne tijd zijn er meer mogelijkheden dan ooit om bruggen te bouwen tussen verschillende culturen. Aan de UvA is het digitale uitwisselingsprogramma deel van het vak Soliya.

We onderwierpen hoofddocent van Soliya, Judith van den Boogert, aan een vragenvuur over haar vak, de rol van Soliya in beeldvorming en haar liefde voor het Midden-Oosten.

Lees verder