Macht en het menselijk lichaam

De Amerikaanse kunstenaar en fotograaf Camilo Cruz noemt zichzelf ‘bureaucracy artist’. Als werknemer van de rechtbank van Los Angeles observeert hij de werking van de uitvoerende macht van achter de schermen. Buiten werktijden gebruikt hij als fotograaf de rechtbank als decor om portretten te maken. Zijn foto’s gaan over de macht van het Amerikaanse rechtssysteem en de onmacht van de gewone burger ten opzichte van de rechtsstaat.

In de begeleidende tekst gaat Cruz dieper in op de gedachte die ten grondslag ligt aan deze beeldreportage: Foucaults idee dat macht de mens fysiek beïnvloed.

Lees verder