Can online gaming ditch its sexist ways?

Sexism has been a point of discussion for decades and due to a recent surge of attention, we unfortunately have to take our gaze towards the digital world as well. This article therefore focuses on sexist behaviour found during the online streaming of video games, where people can watch others play video games in real life. As viewers of such a streaming are also able to chat and comment while keeping their identities hidden, the question arises if they respond and interact differently with female than male streamers.

This article was previously published in The Conversation, November 17, 2017.

Lees verder

Internet of Things

In dit digitale tijdperk groeit de hoeveelheid persoonlijke data die wordt opgeslagen exponentieel. Deze data bevatten een schat aan informatie voor marketingdoeleinden. Dit leidt tot steeds meer vragen over wat dit betekent voor onze privacy en hoe we hiermee om moeten gaan. In het kader van geheimen nemen Britt van Breda en Manon Oostveen de ‘Internet of Things’ onder de loep: alledaagse apparaten die verbonden zijn met het internet en die persoonlijke informatie over ons verzamelen. We kiezen vaak voor het gemak van deze gebruiksvoorwerpen of zijn ons niet bewust van de impact die deze apparaten hebben op onze privacy.

Lees verder

Quantumcomputers: het maken en breken van geheimschrift

Geheime codes zijn niet alleen iets van deze tijd, maar worden al sinds de oudheid gebruikt om informatie te beschermen. Het versleutelen en beveiligen van informatie is gebaseerd op allerlei coderingen. Quantumcomputers zijn in staat om deze berekeningen razendsnel uit te voeren, versleutelingen te verbreken, maar ook veilige coderen te maken. Het is dan ook niet gek dat naast wetenschappers geheime diensten interesse in tonen quantum computing.

Lees verder

Onbegrensde informatie

Emma Boumans is derdejaars student Bèta-gamma met een major Kunstmatige Intelligentie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is van mening dat vooruitgang in maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen gepaard gaat met de nodige dosis nieuwsgierigheid, welke Boumans zeker verwerkt heeft in haar essay. In “Onbegrensde informatie” schrijft ze over het belang van filteren in de tegenwoordig ongelimiteerde toegang tot informatica. Tevens komt de “informatica bubble” waar wij ons in bevinden aan bod. Dit winnende essay was volgens de juryleden een “eyeopener”, omdat we steeds geconfronteerd worden met onze eigen keuzes zonder dat we dat zelf weten.

Lees verder

Crypto-currency

In 2008 ontwikkelden computerprogrammeurs uit de anarchistische hoek in reactie op de crisis een financiële innovatie: de Bitcoin.

Is dit de toekomst: een maatschappij zonder fysieke munten en bankbiljetten en zonder instituten als banken? Gaan we betalen met digitale valuta die puur uit software bestaan, binnen een elektronische geldsysteem waarmee we -zonder de tussenkomst van banken – via internet transacties kunnen verrichten?

In dit artikel bespreekt Sjors van Heuveln het ontstaan, de risico’s en de toekomst van digitale valuta zoals Bitcoin.

Lees verder

Zelflerende verkeerslichtnetwerken

Netwerken spelen een centrale rol in de kunstmatige intelligentie, voornamelijk in de vorm van neurale netwerken. Neurale netwerken onderscheiden zich van andere kunstmatige systemen doordat ze kunnen leren van de invoer die ze verwerken, waardoor ze goed kunnen worden toegepast in een complexe omgeving met veranderende spelregels. Marco Wiering beschrijft in dit artikel hoe leermethodes uit de kunstmatige intelligentie gebruikt kunnen worden om netwerken van verkeerslichten efficiënter aan te sturen.

Lees verder

Swarm Intelligence

Intelligentie is een concept dat vooral geassocieerd wordt met één individu. De meesten zullen vooral de mens als een intelligent wezen zien. Sommigen dichten misschien hun huisdier ook enige intelligentie toe, maar intelligentie is en blijft een individuele eigenschap. Klopt dit idee wel, of bestaan er ook collectieve vormen van intelligentie? De natuur lijkt deze twijfel te bevestigen: er bestaan tal van organismen die zich samen intelligenter gedragen dan alleen. Iedereen die ooit een school vissen of een zwerm insecten heeft geobserveerd kan dit beamen. Jelmer van Ast bespreekt in dit artikel dit soort natuurlijke vormen van swarm intelligence en laat zien hoe deze tot nieuwe inzichten in de kunstmatige intelligentie kunnen leiden.

Lees verder

Van zintuigen en waarneming

Voor een computer is een kleur een bepaalde kwantitatieve waarde in het register. Voor mensen daarentegen heeft bijvoorbeeld de kleur rood een subjectieve en kwalitatieve waarde. Hoe maken we deze kwalitatieve waarneming inzichtelijk, als dit überhaupt al mogelijk is? Emile Michel Hobo verkent het veld van de harde en zachte materie, van de kwantitatieve en kwalitatieve waarneming

Lees verder

Een leven als avatar

Voor de buitenstaander kan het leven in Second Life bevreemdend overkomen. Hoewel alles kan in Second Life, van je eigen rebellengroepering tot seks, blijft het per slot van rekening de vraag of een digitale wereld ooit substituut kan zijn voor het echte leven. Linda Adrichem en Dennis van den Berg tonen aan dat voor de vaste bewoners het leven in Second Life heel concreet is – een virtueel leven waarin echte gevoelens de scheidslijn tussen het dagelijkse en het digitale doen vervagen.

Lees verder

Emmaüsgangers zijn geen blindgangers

In dit artikel gaan Berezhnoy, Postma en Van den Herik in op de vraag hoe computers een kunstkenner kunnen ondersteunen bij de beoordeling van schilderijen, bijvoorbeeld om ‘vroege’ en ‘late’ werken van een kunstenaar te onderscheiden of een vervalsing te herkennen. De auteurs doen dit aan de hand van hun eigen onderzoek naar de werken van Vincent van Gogh.

Lees verder