Gouden imperfecties

Sanne van der Marck Illustratie: Tes Miedema Bij mij thuis hebben we een serviescrisis. In mijn studentenhuis vallen er regelmatig borden, kommetjes en kopjes kapot. De scherven worden altijd argeloos in de vuilnisbak gegooid en niemand voelt zich geroepen om nieuw servies te kopen. Het resultaat: er wordt gevochten om de twee resterende normale borden…

Lees verder

De oorspronkelijke kleuren van Van Gogh

De laatste jaren ligt de nadruk van onderzoek binnen de schilderkunst op de kleurveranderingen die in Van Goghs schilderijen hebben plaatsgevonden. Binnen het onderzoeksproject ReViGo wordt gewerkt aan het in kaart brengen van deze veranderingen met als doel een digitale weergave van de oorspronkelijke kleuren van zijn schilderijen. In dit artikel lees je hoe dat in z’n werk gaat.

Lees verder

Macht en het menselijk lichaam

De Amerikaanse kunstenaar en fotograaf Camilo Cruz noemt zichzelf ‘bureaucracy artist’. Als werknemer van de rechtbank van Los Angeles observeert hij de werking van de uitvoerende macht van achter de schermen. Buiten werktijden gebruikt hij als fotograaf de rechtbank als decor om portretten te maken. Zijn foto’s gaan over de macht van het Amerikaanse rechtssysteem en de onmacht van de gewone burger ten opzichte van de rechtsstaat.

In de begeleidende tekst gaat Cruz dieper in op de gedachte die ten grondslag ligt aan deze beeldreportage: Foucaults idee dat macht de mens fysiek beïnvloed.

Lees verder

De Artistieke Wending

De onmacht van deskundigen om de crisis te bezweren komt voort uit een deficiënte benadering van de problemen. Volgens kunstenaar en filosofe Tine Wilde is een Artistieke Wending nodig om complexe vraagstukken zoals de crisis op te kunnen lossen. In dit artikel pleit zij voor het toepassen van de intuïtieve aanpak die filosofen en kunstenaars hanteren, ‘vertraagd onbewust nadenken’. In deze houding ligt de macht vervat, waarover in principe ieder van ons kan beschikken. Dit is een indirecte macht, die langer nodig heeft om zich in een ongelofelijk complexe wereld te laten gelden, maar uiteindelijk veel ‘sterker’ en duurzamer is.

Lees verder

Augmented society – de toekomst van de virtueel verbeterde openbare ruimte

Blind bezocht het Dutch Electronic Arts Festival, een interdisciplinair festival over kunst, design en wetenschap met als thema’s de recente ontwikkelingen in contemporary technological culture en de rol van technologie in de samenleving.

Het debat over augmented society dat in het kader van dit festival op 19 mei plaatsvond in Rotterdam vormt de aanleiding voor dit artikel. De term augmented society verwijst naar het integreren van virtuele technologie in de maatschappij en het dagelijks leven, specifiek in de openbare ruimte.

Lees verder

Beeldreportage: Lotus, According to the Rules of the Dream

Lotus, According to the Rules of the Dream is een fotoreeks over de wereld van transseksuelen in Thailand. Hoewel de foto’s uit het leven gegrepen zijn, benadrukt fotograaf Max Pinckers dat zijn focus bij de totstandkoming van de reportage voornamelijk lag op het fotograferen zelf. Hij pretendeert niet een representatieve weergave van de werkelijkheid te bieden. Hierover schrijft hij in de inleiding.

Lees verder

Gootlandschap

Marieke Jansen toont in haar beeldend werk, waaronder deze fotoserie over verval, haar fascinatie voor organische grilligheid in de wereld om ons heen.
Marieke is docent beeldende kunst in opleiding en zelfstandig kunstenaar.

Lees verder

Het zien en afbeelden van de ruimte

Het afbeelden van de ruimte op een plat vlak kent een lange geschiedenis die culmineerde in een wiskundige oplossing in het eerste kwart van de vijftiende eeuw: de perspectief. Deze werd eeuwenlang beschouwd als dé volmaakte methode om de ruimte af te beelden. Bruno Ernst laat in dit artikel, aan de hand van het werk van onder andere Escher, zien dat zo’n volmaakte methode niet bestaat.

Bruno Ernst, een pseudoniem van Hans de Rijk, heeft als leraar wis- en natuurkunde een bijzondere belangstelling voor visuele perceptie. Hij was vanaf 1956 bevriend met M.C. Escher en schreef meerdere boeken (waaronder De Toverspiegel van M.C. Escher) en een aantal artikelen over diens werk.

Lees verder

Technologie als drijfveer

Wat is mediakunst? En welke evolutie heeft het doorgemaakt als gevolg van ontwikkelingen in de technologie waar het zo gretig gebruik van maakt? In het artikel ‘Technologie als drijfveer’ neemt Elisa Hermanides ons mee door de geschiedenis van de mediakunst, van June Paik tot Natural Habitat.

Lees verder

Je bent al iemand en je maakt al iets

Is creativiteit gestructureerd of komt het voort uit een natuurlijk proces? In dit artikel beschrijft kunsthistorica Petra Else Jekel de verschillende aspecten die een kunstenaarsschap vormgeven. Ze gaat daarbij vooral in op de kunstzinnige creatie als cyclus van leven en dood.

Lees verder