Van zintuigen en waarneming

Voor een computer is een kleur een bepaalde kwantitatieve waarde in het register. Voor mensen daarentegen heeft bijvoorbeeld de kleur rood een subjectieve en kwalitatieve waarde. Hoe maken we deze kwalitatieve waarneming inzichtelijk, als dit überhaupt al mogelijk is? Emile Michel Hobo verkent het veld van de harde en zachte materie, van de kwantitatieve en kwalitatieve waarneming

Lees verder

De Kunst van het Kennis Maken

In dit artikel gaat Johan van Benthem op zoek naar de studie van kennis en informatie binnen een moderne universiteit. Hierbij overschrijdt hij de traditionele faculteitsgrenzen en laat zien dat kennis voortkomt uit een samenwerking van verschillende vakgebieden.

Lees verder

Evolutie en cognitieve functies

In dit artikel bespreekt Van Lambalgen een beroemd experiment uit de evolutionaire psychologie, dat aantoont dat mensen een logisch probleem beter kunnen oplossen in een sociale context, dan in een formele. Dit zou komen doordat onze redeneervermogens zijn ontstaan door natuurlijke selectie, waarbij de selectiedruk niet lag bij het oplossen van abstracte problemen maar bij het ontmaskeren van bedriegers in een sociale context. Van Lambalgen beargumenteert dat dit experiment vanuit logisch oogpunt niet deugt. Hij laat dit zien aan de hand van onderzoek dat hij zelf heeft uitgevoerd.

Lees verder