Interview: Frans de Waal en Erno Hermans. Obesitas, burn-out en depressie, modernetijdsziektes in vergelijkend perspectief

Het gedrag van de moderne mens lijkt steeds verder af te wijken van onze eigenlijke, dierlijke natuur. We eten te veel en krijgen obesitas, we werken ons een burn-out in en raken ook op andere vlakken van ons leven geestelijk en fysiek vermoeid. Wat wij eisen van ons lichaam, inclusief onze hersenen, staat voor een…

Lees verder

Mensen zijn vaak blind en doof voor dierlijke intelligentie

Antropocentrisch denken Mensen zien zichzelf vaak als de kroon op de schepping omdat ze bepaalde vermogens hebben die andere dieren missen. Ze vergeten dat het ook omgekeerd is: dieren hebben vermogens die wij missen. Alleen al op het vlak van de zintuiglijke waarneming is er een wereld die compleet aan ons voorbijgaat – van geuren,…

Lees verder

Zit het verschil in seksuele beleving tussen mannen en vrouwen tussen de oren?

De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn altijd een onderwerp van discussie geweest; zo ook omtrent seksueel gedrag. Mannen zouden meer seksueel gedrag vertonen, terwijl voor vrouwen nog altijd een taboe heerst op seks en gerelateerde handelingen zoals porno en masturbatie. Maar is dit onderscheid wel terecht? Merel Spaander kijkt in haar artikel vanuit neurowetenschappelijk perspectief of er daadwerkelijk verschillen zijn tussen mannen en vrouwen met betrekking tot seksueel gedrag.

Lees verder

Genieten we van genot

Is er verschil tussen genot en genieten? Rob van Gerwen gidst je langs zeven filosofische overwegingen naar de uitkomst van deze vraag.

Lees verder

De Yips

In dit artikel gaat Erik van Wensen in op de fascinerende categorie aandoeningen waarbij elke behendigheidssport zijn of haar ‘yips’ lijkt te kennen.

Lees verder

Wat ruik je lekker vies!

Wat is dat toch dat ons mensen zo doet smachten naar relaties, en dan het liefst relaties die enige tijd standhouden? Daar voelen we ons kennelijk het veiligst bij. Is dat zuiver en alleen op onze onbewuste oerinstincten gebaseerd of kunnen er ook meer biologische factoren een rol spelen?

Lees verder

Muzikaliteit gaat aan muziek én taal vooraf

We weten al wat langer dat pasgeboren baby’s een grote gevoeligheid hebben voor zowel de melodische, ritmische als dynamische aspecten van spraak en muziek. Taalkundigen scharen deze muzikale aspecten van spraak vaak onder de term ‘prosodie’ om de talige functie te benadrukken. Henkjan Honing betoogt dat het eigenlijk de menselijke aanleg voor het waarnemen, interpreteren en waarderen van muzikale nuances (muzikaliteit) is die aan de basis ligt van deze gevoeligheden.

Lees verder

De neurochemie van geluk

De chemie die gevoelens van geluk teweegbrengt zit tussen je oren. Wat gebeurt er in je brein op de momenten dat je je gelukkig voelt? En kunnen we die stofjes gebruiken om onszelf en bijvoorbeeld patiënten met een angststoornis of depressie gelukkiger te maken?

In dit artikel worden de neurochemische beginselen van geluk beschreven door Blind-redacteur Esther Visser. Na haar studie Psychobiologie gaf ze biologieles in Cambodja en momenteel rondt ze haar interdisciplinaire research master ‘Brain and Cognitive Sciences’ aan de Universiteit van Amsterdam af.

Lees verder

Kan een hersenscanner onze geheime gedachten lezen?

Door recente ontwikkelingen in de neurowetenschappen is het mogelijk om op basis van je hersenactiviteit te communiceren. Zo kun je met bepaalde gedachtes bijvoorbeeld een robotarm besturen of letters aanwijzen op een computer. Hoe werkt dat? En kunnen deze apparaten dan ook jouw geheime gedachtes lezen?

Lees verder

Het brein op de automatische piloot

Sanne de Wit is universitair hoofddocent bij de vakgroep Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Recent heeft zij het Habit Lab opgestart, waarin methodes uit de experimentele, neuro-, en sociale psychologie worden gebruikt voor interdisciplinair onderzoek naar gewoonte-gedrag.

Lees verder