Ik ben lekker bang!

Genot en angst lijken op het eerste gezicht twee dingen die moeilijk met elkaar te verenigen zijn. Ons gedrag suggereert echter vaak het tegenovergestelde. Waarom zouden we anders vrijwillig naar horrorfilms kijken of een spookhuis betreden?

In dit artikel legt Frits Boer uit hoe onze hunkering naar spanning evolutionair verklaard kan worden.

Lees verder

Online en offline pesten: zoek de verschillen

Jammer genoeg is pesten voor velen een onderwerp wat dicht bij huis komt, al lang voor het digitale tijdperk. In onze digitale wereld heeft pesten echter een nieuwe dimensie gekregen. Dit artikel beschrijft wat het verschil is tussen offline en online pesten, maar ook wat de positieve kanten zijn van deze digitale wereld.

Lees verder

Opgroeien in een vervangend gezin

In ‘Opgroeien in een vervangend gezin’ wordt een actueel beeld geschetst van drie groepen kinderen die in een vervangend gezin opgroeien: pleegkinderen, adoptiekinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De laatste jaren is het profiel van deze kinderen veranderd en daarmee ook hun behoefte aan hulpverlening en begeleiding. Het artikel verscheen eerder in De Pedagoog, het tijdschrift van de beroepsvereniging van pedagogen, de NVO.

Lees verder

Herinneringen aan angst

Kinderen die lichamelijk of geestelijk beschadigd zijn geraakt in hun jeugd ondervinden hiervan een heftige impact gedurende hun verdere levensloop. De schade van trauma’s vroegtijdig repareren geeft deze kinderen een beter vooruitzicht en soms zelfs een nieuwe, liefdevolle, start.

Lees verder

Column: Met een Balinese blik

Loes Knevel is studente Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Leiden. Ze heeft een tijd op Bali gewoond, waar ze onder andere lesgegeven heeft aan basisschoolkinderen. In deze column geeft ze een frisse blik op het onderwijs, waarin er naast de normale lessen ruimte is voor mindfulness, yoga en persoonlijke ontwikkeling.

Lees verder

Angst bij kinderen

Wat is angst bij kinderen en wat zijn de gevolgen? Welke rol spelen ouders in de ontwikkeling van angst bij kinderen? In dit interview beschrijft Eline Möller de verschillende rollen die vaders en moeders kunnen spelen in de ontwikkeling van angst bij hun kinderen en probeert ze een verklaring te geven voor deze verschillen.

Lees verder

Het mensbeeld van de Thora

In het jodendom speelt het leren van en over de religie een belangrijke rol. Zo schrijft de traditie voor dat joden zullen leren tot in de komende wereld: het studeren van de Thora is nooit voltooid. Dit artikel is een samenvatting van het hoofdstuk ‘Leren tot in de komende wereld’ uit het boek Het mensbeeld van de Tora van Peter van ‘t Riet. Daarbij zal ruimte worden gelaten voor discussie omtrent het thema intelligentie en de vraag in hoeverre intelligentie een rol speelt in het religieuze leren.

Lees verder

Hoogbegaafde leerlingen en het onderwijssysteem

Teveel intelligentie levert soms moeilijkheden op: van veel hoogbegaafde leerlingen wordt verwacht dat zij zich aanpassen aan de norm van het reguliere onderwijs. Dit leidt bij hoogbegaafde leerlingen vaak tot stress, aangezien zij hierdoor worden geacht te presteren op een niveau dat niet in overeenstemming is met hun werkelijke kunnen. Intelligentie wordt op deze manier opgevat als een negatieve eigenschap, waarmee zowel de leerling zelf als zijn omgeving wordt belast. In dit artikel geeft Lianne Hoogeveen een overzicht van de multi-dimensionale theorieën die aan intelligentie ten grondslag liggen en doet zij enkele voorstellen voor het tegemoet komen van hoogbegaafde leerlingen.

Lees verder

Taal als vanzelfsprekend instrument – zonder meer?

De diagnostiek van tweetalige kinderen met een mogelijke taalstoornis is een hachelijke zaak omdat de effecten van tweetaligheid en taalstoornis op de taalproductie moeilijk te ontwarren zijn. Daarom stelt men zich regelmatig de vraag of tweetalige kinderen met een mogelijke taalstoornis wel terecht in het reguliere dan wel speciale onderwijs verblijven. Criteria voor de diagnostiek van tweetalige kinderen met een taalstoornis zijn dus hard nodig. In dit artikel beoogt Antje Orgassa het probleem te benaderen door het in factoren te ontleden en deze methodologisch verantwoord te vergelijken.

Lees verder

De universiteit als stad

Overvallen worden door twijfel, moeten breken met vertrouwde zekerheden, tot het inzicht komen dat de antwoorden op problemen de eigenlijke problemen zijn: volgens De Wilde zijn dit de manieren waarop men leert. Maar in plaats van ruimte te geven aan deze nuttige, verwarrende ervaringen, bieden universiteiten tegenwoordig steeds meer hapklare brokken lesstof aan en reduceren op die manier het studeren tot een ‘dorpse’ belevenis.

Lees verder