Interview: Een nieuw mensbeeld

Onze redacteur Frodi Fransman laat door middel van een interview met gedragswetenschapper dr. Bert Bakker zien welke factoren het stemgedrag van ‘de boze burger’ beïnvloeden.

Lees verder

Recht en macht

Hoe komt het dat het overgrote merendeel van ons, zonder het wetboek te kennen, nooit in overtreding is? Joep van der Vliet beschrijft in dit artikel niet alleen hoe het recht gevormd wordt door mens en samenleving, maar mens en samenleving andersom ook door recht worden gevormd. Van der Vliet belicht de achtergronden van het rechtssysteem op een nieuwe manier, waarmee de lezer het recht van een andere kant dan gebruikelijk kan bekijken.

Lees verder

Veiligheid en cyberspace

Eén van de primaire doelstellingen van de Staat is het bieden van veiligheid aan zijn burgers. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar de nationale veiligheid wordt flink op proef gesteld door recente ontwikkelingen binnen het digitale domein en informatie als belangrijke machtsfactor. Hoe beschermt de Staat zijn burgers tegen digitale bedreigingen en hoe bevordert zij de digitale veiligheid? Dit artikel bespreekt de vitale belangen die ten grondslag liggen aan de nationale veiligheid en op welke manier digitale veiligheid hier onder zou kunnen vallen.

Lees verder

Transparantie en het vertrouwen in de politiek

Voor voorbeelden van geheimen in de politiek hoef je niet lang te zoeken. Denk aan achterkamertjes politiek, ondoorzichtige besluitvorming en corruptie. Vaak wordt er aangenomen dat deze geheimen het vertrouwen van de burger in de politiek schaadt. In tegenstelling tot wat we zouden verwachten, stelt Tom van der Meer in dit artikel dat niet geheimen, maar transparantie het vertrouwen in de politiek doet afnemen. Transparantie heeft een belangrijke monitorende functie maar zorgt voor een afbrokkeling van het natuurlijke ontzag van politici.

Lees verder

Categories and labels in emergency governance

De media wordt op dit moment gedomineerd door de vluchtelingenproblematiek. Hoe gaan we de vluchtelingen stoppen, of hoe vangen we ze op? Hoe gaan we deze mensen in Europa verdelen en hoe verbeteren we de opvangplekken voor vluchtelingen in de regio zelf? Kortom, de vluchteling staat centraal. In dit artikel laat Polly Pallister een ander licht schijnen op dit vraagstuk. Ze gaat in op de vraag waarom, en op welke manieren, categorieën voor mensen worden toegepast in alledaagse praktijken van het besturen en controleren van crisis. Naast verschillende voorbeelden van categorisatie zet zij kritische kanttekeningen bij de onvermijdelijke labelingsprocessen. Er bestaat bijvoorbeeld een wereld van verschil tussen de labels economic migrant en expatriate (expat), maar zijn er wel wezenlijke verschillen?

Lees verder

Decimatio

In de Romeinse geschiedenis is er geen vorm van straf die zo berucht is geworden als decimeren, zowel in de Romeinse tijd als in de moderne tijd. In de moderne tijd is de betekenis van het woord geëvolueerd, Otto Sluizer definieert decimeren in het NRC Handelsblad als: “het nagenoeg uitroeien van een bepaalde populatie” (NRC Handelsblad 18 juni 2011) en dit is dan ook de huidige betekenis van het woord. De originele betekenis is volkomen verloren geraakt in de moderne taal. Josse Buschman legt in dit artikel uit wat de originele betekenis van decimeren is.

Lees verder

Not afraid

Maaike Spaans is studente Crisis and Security Management aan de Universiteit Leiden. Bij het thema angst dacht ze aan de rol van angst binnen veiligheidsbeleid en in de huidige ontwikkelingen op het gebied van terrorisme en inlichtingendiensten.

Lees verder

Interview: Effect ontwikkelingen Midden-Oosten op Nederland

Het Midden-Oosten is de laatste tijd zwaar vertegenwoordigd in het nieuws. Het Israël-Palestina conflict maar met name de ontwikkelingen rond IS houden veel mensen in Nederland bezig. Wat voor effect hebben de ontwikkelingen in het Midden-Oosten op de Nederlandse samenleving?

We vragen het aan Zihni Özdil wetenschappelijk docent wereldgeschiedenis en promovendus aan de Erasmus Universiteit. Hij doceert de vakken Religie en Samenlevingen in het Midden-Oosten & Noord Afrika en Christendom & Islam in de Middeleeuwen en vroegmoderne Tijd, waarin onder andere beeldvorming tussen “Oost’ en “West’ alsook thema’s als de Trans-Atlantische Slavernij voorbijkomen. Özdil heeft het hart op de tong en is niet bang een analyse te verkondigen die buiten de gevestigde kaders ligt. Vaak wordt hij daarom weggezet als onorthodox, provocatief, boos of scherp.

Lees verder

Vluchten voor het monster Caïro

In Caïro zijn ruim tweehonderd gated communities: afgesloten gemeenschappen met goede voorzieningen, waar alleen de elite kan wonen. In dit artikel worden de gated communities in Caïro beschreven en vergeleken met die in andere landen. Wiebe Ruijtenberg bepleit dat de gated communities hun bewoners ook vormen, en hiermee de verschillen in de samenleving benadrukken.

Lees verder

De strijd voor de ziel van Tunesië

Sinds de revolutie enkele jaren terug, zijn in Tunesië de ideologische verschillen tussen Islamistische, Salafistische en Seculieren groepen duidelijk naar voren gekomen. In dit artikel wordt beschreven hoe deze verschillen en polarisering zich manifesteren onder vrouwen, aangezien vrouwen altijd een strategisch onderwerp van identity politics in Tunesië zijn geweest. Ook wordt de positie van de vrouw in Tunesië nader bekeken. Om de aantrekkingskracht van meer conservatieve Islamistische bewegingen op jonge Tunesische vrouwen te begrijpen, is het volgens Iris Kolman van belang een non-normatieve academische bendering te gebruiken.

Lees verder