‘As long as we stay with the horse we can keep our society’

De Amish vormen een strenggelovige stroming in Amerika. Door zich af te schermen van de moderne wereld voorkomen zij dat hun normen en waarden verloren gaan. Ze staan bijna geheel buiten de moderne samenleving uit eigen vrije keuze. In 1963 schreef socioloog Howard Becker een studie over het fenomeen buitenstaanders. In dit artikel bekijkt Hanneke Posthumus in hoeverre Beckers theorieën van toepassing zijn op de Amish.

Lees verder

Belovende verhalen over het beloofde land

Het Midden-Oosten is tegenwoordig dagelijks in het nieuws, en niet zozeer op een positieve manier. Israël is een van deze landen die hier toe hoort, en wordt bepaald niet als vakantieland neergezet. Ondanks de negatieve berichtgevingen via de media zijn er nog steeds liefhebbers van dit beloofde land.

Lees verder

Liever Turks dan Paaps

In West-Europa speelt de islam een grote rol in het publieke debat. In dit artikel toont Willem te Slaa, kunsthistoricus, dat dit debat niet alleen van deze tijd is. Aan de hand van prenten uit de 16e eeuw wordt inzicht geboden in de publieke opinie van toen.

Lees verder

Column: Sunday Worship in Alabama

In deze column worden interreligieuze grenzen verlegd door twee moslima’s die een kerkdienst bezoeken.

Lees verder

Hoe vrij zijn wij?

In deze editie over macht en onmacht mag een artikel over onze eigen macht niet ontbreken. Want hoeveel macht hebben wij nou eigenlijk over ons eigen handelen? En hoe vrij zijn onze keuzes? In dit artikel wordt het antwoord op deze vragen gezocht aan de hand van verschillende disciplines, zoals de hersenwetenschap, theologie en filosofie.

Lees verder

Het mensbeeld van de Thora

In het jodendom speelt het leren van en over de religie een belangrijke rol. Zo schrijft de traditie voor dat joden zullen leren tot in de komende wereld: het studeren van de Thora is nooit voltooid. Dit artikel is een samenvatting van het hoofdstuk ‘Leren tot in de komende wereld’ uit het boek Het mensbeeld van de Tora van Peter van ‘t Riet. Daarbij zal ruimte worden gelaten voor discussie omtrent het thema intelligentie en de vraag in hoeverre intelligentie een rol speelt in het religieuze leren.

Lees verder

Intelligent design?

In 2005 ontketende de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Maria van der Hoeven een storm van protest naar aanleiding van haar oproep om intelligent design naast de evolutietheorie op school te onderwijzen. De heftigheid van het debat is inmiddels wat afgenomen en evolutie voert nog altijd de boventoon (zie voor een inhoudelijke vergelijking ook het artikel van Ard Tamminga in nummer 8 van Blind). Daarmee is echter nog niet alles over intelligent design gezegd. De discussie focust zich vaak op de vraag of er een ontwerp ten grondslag ligt aan de natuur maar welke rol speelt intelligentie nu precies in het debat? In dit artikel wijst Ronald Meester op de nuances van het debat en onderzoekt hij de aard van het concept intelligentie binnen intelligent design.

Lees verder

Seks en erotiek in hindoeïsme en boeddhisme

De Kamasutra en de hindoeïstische en boeddhistische leer van puurheid en verlichting, al eeuwenlang elementen van dezelfde Aziatische culturen, lijken geen groter contrast met elkaar te kunnen vormen. Hoe in het boeddhisme en hindoeïsme seks, erotiek, goden en meditatie toch samen kunnen gaan beschrijft Paul van der Velden in het volgende artikel.

Lees verder

Trends in het (Nederlandse) christendom vanuit een langetermijnperspectief

Is er nog toekomst voor het christendom in Nederland? De afgelopen eeuwen leek de Nederlandse samenleving steeds verder te seculariseren, en ‘de kerken liepen leeg’. Durk Hak plaatst deze veranderingen binnen de langetermijnontwikkeling van het christendom, van primitief, via archaïsch en historisch naar modern. Door goed te kijken naar hoe ook verschillende groepen binnen het christendom zich ontwikkelen, toont hij aan dat niet alle christelijke groeperingen ten dode opgeschreven zijn.

Durk Hak is godsdienstsocioloog en redacteur van het blad Religie en Samenleving. Hij studeerde wetenschapsfilosofie, antropologie en sociale geografie. Zijn proefschrift viel onder theologie en godsdienstwetenschappen.

Lees verder

Het ezelsproces

Godslastering klinkt als een vergrijp dat na de Tweede Wereldoorlog binnen het christendom niet meer serieus is genomen. Niets is minder waar. In 1966 schreef Gerard van het Reve een expliciete scène over God als ezel in een erotische scène. Van het Reve wilde zich zuiveren van de kritiek van Tweede Kamerlid Van Dis (SGP) dat hij een godslasteraar zou zijn. Het kwam tot een tenlastelegging. In dit artikel analyseert Inge van der Bijl het verloop van deze rechtzaak, in het bijzonder het geruchtmakende hoger beroep.

Lees verder