Laat voeding je medicijn zijn

Sterk bewerkt, teveel suiker en verzadigd vet en teveel zout: een omschrijving van het voedselaanbod van tegenwoordig. Ons huidige voedsellandschap is nog maar weinig stimulerend wanneer het gaat over gezonder eten, met alle gevolgen van dien: het aantal voedingsgerelateerde ziekten is de afgelopen decennia flink toegenomen. Maartje Poelman bespreekt hoe je dit kan veranderen, hoe je zelf de touwtjes in handen kunt nemen op weg naar een gezonder voedingspatroon.

Lees verder

Het voedsel van de toekomst

Karin Thomas is oprichtster en eigenaar van “Thomas consulting”, een consultancybureau dat onderzoekt, ontwikkelt en bijdraagt aan kennis op het gebied van Duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en (Sociaal) Verantwoord Investeren. Daarnaast is ze als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Tijdens haar onderzoek richt ze zich vooral op vragen rondom (toekomstige) voedselvoorziening, waar de focus ligt op voldoende maar vooral veilig voedsel, dat niet te belastend is voor het milieu en eveneens voldoet aan ethisch en maatschappelijk wenselijke omstandigheden. Voor Blind schreef ze een artikel over precies deze expertise.

Lees verder

Wij versus zij: Onderzoek naar (zelf-)stigma bij lepra

In een editie van Blind met als thema ‘Hokjes denken’, hoort ongetwijfeld een artikel over stigmatiseren. Stephanie van Dongen bespreekt in onderstaand artikel de bevindingen van haar onderzoek naar het stigma rondom de besmettelijke zenuwziekte lepra. Geprikkeld door veel vragen, frustratie en verwondering over het stigma rondom lepra reisde Stephanie voor haar master sociale en culturele antropologie af naar Indonesië om dit te gaan onderzoeken. Hoewel lepra goed te behandelen is, worden ex-leprapatiënten niet alleen figuurlijk in een hokje gestopt door een sociaal stigma, maar ook letterlijk in een afgelegen dorp buiten de maatschappij geplaatst.

Lees verder

Belovende verhalen over het beloofde land

Het Midden-Oosten is tegenwoordig dagelijks in het nieuws, en niet zozeer op een positieve manier. Israël is een van deze landen die hier toe hoort, en wordt bepaald niet als vakantieland neergezet. Ondanks de negatieve berichtgevingen via de media zijn er nog steeds liefhebbers van dit beloofde land.

Lees verder

De schaduwkant van migratienetwerken

Migratienetwerken worden doorgaans positief beoordeeld. De relaties tussen mensen die migratieprocessen in gang houden en als wegbereiders optreden voor migranten in het vestigingsland zouden een voorbeeld zijn van sociaal kapitaal. Sociaal kapitaal zou migratierisico’s verkleinen en integratie in de arbeids- en woningmarkt vergemakkelijken. Jan Mansveldt Beck plaatst kritische kanttekeningen bij deze aannames op basis van veldwerk onder Latijns-Amerikaanse, Marokkaanse en Senegalese migranten in Bilbao en San Sebastian.

Lees verder

Onzin over het IQ van Afrikanen

IQ is geen op zichzelf staande eigenschap maar is met allerlei andere variabelen te correleren. Zo blijkt IQ te maken te hebben met cognitieve vaardigheden en opleidingsniveau. Er zijn echter ook andere verbanden te leggen die minder voor de hand liggen en maatschappelijke implicaties hebben. Sommige wetenschappers wagen zich eraan IQ te relateren aan socio-economische factoren en etnische komaf. Uit een aantal onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat Afrikanen gemiddeld minder goed presteren op IQ tests dan westerlingen. Hoe moeten we deze resultaten interpreteren? Zijn bepaalde bevolkingsgroepen echt intelligenter dan anderen? Jelte Wicherts en collega’s hebben recent een aantal van dergelijke onderzoeken onder de loep genomen. Dit artikel toont hun bevindingen.

Lees verder

The impact of climate change on the Peruvians

In An Inconvenient Truth presenteerde Al Gore een verontrustend beeld van hoe Nederland er over honderd jaar uit zal zien. Dankzij de opwarming van de aarde stijgt de zeespiegel en zal Nederland – zolang er niets tegen wordt gedaan – grotendeels overstromen. Gelukkig hebben wij de welvaart om onze dijken te versterken en onze waterhuishouding hierop aan te passen. Er zijn echter ook landen, zoals Peru, die niet onze sterke financiële positie hebben om wat tegen de effecten van de klimaatsverandering te doen. Wat is de invloed van de klimaatverandering op de waterhuishouding van Peru en wat zijn de gevolgen voor de lokale bevolking? In dit artikel maken Carolina Sardella en Sanne Muis een casestudy naar het bekken van de Ocoñarivier in het zuiden van Peru.

Lees verder

Stedenbouw en staatscontrole

De staat heeft een heel arsenaal aan middelen om controle te houden over de stedelijke ruimte. De laatste decennia heeft ze echter stedelijke vernieuwing steeds meer aan de markt over gelaten. Dit zorgde enerzijds tot enkele grote successen, maar leidde anderzijds tot de verwaarlozing van commercieel oninteressante buitenwijken. De gevolgen drongen zich op toen in 2005 in vele Franse voorsteden rellen uitbraken. Dit artikel beschouwt aan de hand van deze rellen de rol van de staat, en hoe zij stedenbouw gebruikt om de samenleving te beheersen.

Joost Lauppe studeert architectuur en civiele techniek aan de Technische Universiteit Delft.

Lees verder

Bermmonumenten als plekken met betekenis

Bermmonumenten, monumenten die opgericht zijn voor de slachtoffers van verkeersongevallen, zijn een bekend verschijnsel. Toch is er relatief weinig bekend over dit fenomeen, los van het algemene idee dat het er steeds meer worden. In dit artikel laat Mirjam Klaassens, aan de hand van eigen onderzoek, zien waar deze monumenten zoal staan, voor wie ze zijn opgericht en wat de motieven van de oprichters zijn.

Lees verder

Zeven mythen over gated communities

De term gated community is een besmet woord in Nederland en de rest van Europa. We zouden ze niet hebben en ze ook niet willen hebben. Gated communities zouden vooral in Amerika en Zuid-Afrika voorkomen waar rijke mensen de boze buitenwereld willen buitensluiten. Maar wat weten we nog meer over de gated community?

Lees verder