Samen sterk tegen corona, samen sterk voor duurzame energie

De Covid-19 crisis en de existentiële vragen die daarmee samenhangen, overschaduwen de discussie over de vergroening van de economie en de energietransitie. Maar daarmee is de uitdaging van de vergroening en energietransitie niet verdwenen, noch de discussie daarover. Die discussie was en is onoverzichtelijk en chaotisch. Het appel aan de samenleving zich bewust te zijn…

Lees verder

Succesfactoren die jou helpen bij de energietransitie

Het realiseren van een succesvolle energietransitie lijkt, gezien de hedendaagse snelgroeiende energiesector, voor velen vrijwel onmogelijk. Recente rapporten gepubliceerd door de Internationale Energie Agentur[1] en de mislukte onderhandelingen die plaatsvonden tijdens de COP25-conferentie onderstrepen de behoefte aan versnelde actie om onze planeet te redden. Wellicht is het ook tijd voor een nieuwe aanpak? Vertrouwde ‘top-down’…

Lees verder

Sociale diversiteit en ongelijkheid in de sport

In haar artikel vertelt Agnes Elling over de sociale ongelijkheid die schuilgaat achter de schijnbaar egalitaire wereld van de sport.

Lees verder

Can online gaming ditch its sexist ways?

Sexism has been a point of discussion for decades and due to a recent surge of attention, we unfortunately have to take our gaze towards the digital world as well. This article therefore focuses on sexist behaviour found during the online streaming of video games, where people can watch others play video games in real life. As viewers of such a streaming are also able to chat and comment while keeping their identities hidden, the question arises if they respond and interact differently with female than male streamers.

This article was previously published in The Conversation, November 17, 2017.

Lees verder

Online en offline pesten: zoek de verschillen

Jammer genoeg is pesten voor velen een onderwerp wat dicht bij huis komt, al lang voor het digitale tijdperk. In onze digitale wereld heeft pesten echter een nieuwe dimensie gekregen. Dit artikel beschrijft wat het verschil is tussen offline en online pesten, maar ook wat de positieve kanten zijn van deze digitale wereld.

Lees verder

Interview: Speelt digitalisering een rol bij burn-out bij millennials?

De zogeheten millennials zijn een demografische generatie bestaande uit mensen geboren tussen 1980 en 2000. Deze generatie lijkt veel te kampen met klachten van verhoogde stress en spanning, toenemende vermoeidheid, slecht slapen, pijn en gevoelens van uitputting. Diagnose: een burn-out. Voorheen werd een burn-out als typerend gezien voor de oudere generatie, maar het lijkt erop dat juist binnen de jongere generatie van millennials het aantal burn-outs steeds meer toeneemt. Hoe is dit mogelijk en verhoudt zich dit tot de digitalisering? Thijs Launspach geeft antwoord.

Lees verder

Love me Tinder: romantiek of algoritmen?

Wie nog nooit van Tinder gehoord heeft móet de afgelopen jaren haast wel onder een steen hebben geleefd. De mateloos populaire datingapplicatie heeft inmiddels 1,5 miljoen gebruikers in Nederland. Toch blijft er veel onbekend over de motieven van de gebruikers. Waar sommigen Tinder zien als mogelijkheid tot een snelle bootycall lijken anderen te hopen de liefde van hun leven te vinden.

Lees verder

W!J verbindt de verschillen

Gelovig of niet, steeds meer mensen in Nederland vragen zich af waar bindende krachten in onze neoliberale samenleving te vinden zijn. Krachten die niet alleen op assertiviteit en zelfredzaamheid van de afzonderlijke burger inzetten, maar ook met de spirituele kant van het menszijn rekening houden, zoals de verbondenheid met de natuur en met mensen om je heen. Een groep mensen die hieraan vorm wil geven, heeft zich verenigd in het project “W!j”.

Lees verder

De kracht van het sociale netwerk is niet voor iedereen vanzelfsprekend

Het benutten van het sociale netwerk is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dit blijkt bijvoorbeeld een moeilijke opgave voor jongeren met een beperkt intellectueel vermogen. In dit artikel bespreken Annematt Collot d’Escury en Angelique Boering van de UvA het Steunogram 2.1. Dit instrument ondersteunt professionals om bij deze jongeren het eigen sociale netwerk in beeld te brengen en draagt bij aan het vergroten van hun zelfredzaamheid.

Lees verder

Reggae, Rastafari en de stad

Downtown Kingston, het armste deel van de stad en tevens het culturele hart van Jamaica. In ‘Reggae, Rastafari en de stad’ neemt professor Rivke Jaffe je mee op een reis door het culturele hart van dit land. Hoe is Kingston verbeeld in reggaemuziek?

Met deze vraag in het achterhoofd schetst Rivke de ontwikkeling van de roots reggae naar de meer elektronische dancehall. Ze ontdekt onder andere dat de stedelijke ellende van Kingston steeds vaker de bron is van een identiteit die zich trots in de stadruimte wortelt, en daarmee internationaal aanzien wint.

Lees verder