Interdisciplinariteit in de breedste zin was vóór de komst van dit webtijdschrift nauwelijks vertegenwoordigd op het internet. Met Blind is er sinds 2004 een digitaal, interdisciplinair blad, speciaal bedoeld voor studenten, docenten en onderzoekers met een interesse die over de grenzen van vakgebieden reikt.

Vier keer per jaar komt er een nieuwe editie van Blind uit. Elk nummer heeft een thema dat op een interdisciplinaire manier wordt benaderd in artikelen, interviews, recensies en opiniestukken van studenten, wetenschappers en professoren.   

Evolutie / Revolutie

Materialisme en de seksuele teeltkeuze
Menno Wiegman

Gezocht: Kosmisch ontwerper
Iris Groen en Sjoert van Velzen
(1 reactie)

Genetische modificatie van planten: een duurzame revolutie?
Jeroen Melief
(1 reactie)

Een bron van inspiratie
Annemie Ploeger
(1 reactie)

De evolutie van taal
Jelle Zuidema
(3 reacties)

Meer van hetzelfde?
Mineke Schipper

De immer veranderende vampier
Sabrina Verbeek
(5 reacties)

Sinds the Sixties
Jetske van Heemstra
(1 reactie)

Che! Een commerciële revolutie
Maud Dahmen
(2 reacties)

Emergentie, evolutie en revolutie in Artificial life
Ella Keijzer

Genetische algoritmen en het handelsreizigersprobleem
Mark Kooijman
(3 reacties)

colofon  issn 1879-8144  2 juni 2007


               Over       Nieuwe vacatures

BLIND
 interdisciplinair online tijdschrift    
alle edities       
 interdisciplinair online tijdschrift


zoeken + vakgebieden       

random editie       vorige editie       volgende editie       
naar boven       
BLIND 12 - Evolutie / Revolutie
sluiten

Hoofdredactie

Inge van der Bijl


Eindredactie

Inge van der Bijl


Redactie

Maud Dahmen
Iris Groen
Elisa Hermanides
Arno Verweij (webmaster)


Redactieraad

prof. dr. Johan van Benthem
drs. Kim van den Berg
dr. Casper de Groot
prof. dr. Michel Haring
prof. dr. Ed van den Heuvel
drs. Machiel Keestra
dr. Bernard Kruithof


klik hier voor huidige redactie


sluiten

12
Evolutie / Revolutie

In ons nieuwste nummer staat verandering centraal. Zeer concrete, aanwijsbare veranderingen, ontwikkelingen waar we zelf het initiatief toe nemen, maar ook stapsgewijze, zeer trage aanpassingen aan de omgeving.

Menno Wiegman beschrijft hoe de negentiende-eeuwse wetenschapper Hermanus Hartogh Heijs van Zouteveen de evolutietheorie van Darwin omarmde en verspreidde in Nederland. Iris Groen en Sjoert van Velzen vragen zich af of er wat betreft het ontstaan van het heelal niet vanuit kosmologische hoek iets te zeggen is vóór Intelligent Design. In de ontwikkeling naar duurzamere gewassen blijken volgens Jeroen Melief diverse betrokkenen verschillende definities van de term duurzaamheid te hanteren.

De mens ontwikkelt voortdurend. Een mens ondervindt in zijn eigen leven verandering, maar is ook een product van evolutie. Annemie Ploeger onderzoekt of mutaties in het vroege 'fylotypische' stadium van het embryo gevolgen hebben voor de geestesgesteldheid van de mens op latere leeftijd. Jelle Zuidema gaat in op diverse theorieën over de ontwikkeling van taal sinds de prehistorie. Aan de hand van oorsprongsverhalen in diverse culturen toont Mineke Schipper aan dat globalisering eigenlijk van alle tijden is. Sabrina Verbeek laat zien dat ons beeld van het monster, in dit geval de vampier, door de tijd heen met de mens mee ontwikkelt.

De laatste vijftig jaar lijkt er in het Westen een versnelling van maatschappelijke ontwikkelingen te zijn. Na de tentoonstelling 'The Sixties' vraagt Jetske van Heemstra zich af of het revolutionaire 'taboe doorbreken' van de jaren zestig ook vandaag de dag nog leeft. Maud Dahmen beschrijft naar aanleiding van de expositie 'Che! Een commerciële revolutie' hoe de wereldberoemde foto van de revolutionair Che Guevara door commercie langzaam zijn betekenis verliest.

Evolutie en revolutie komen soms samen: binnen de kunstmatige intelligentie probeert men evolutie te simuleren om wetenschappelijke problemen op te lossen. Ella Keizer laat een overzicht zien van hoe men in Artificial life kan spelen met het concept van leven. Mark Kooijman past genetische algoritme, de rekenmethode die voortplanting in de natuur nabootst, toe op een wiskundig probleem.

Wij wensen u veel leesplezier.

de redactie