Interdisciplinariteit in de breedste zin was vóór de komst van dit webtijdschrift nauwelijks vertegenwoordigd op het internet. Met Blind is er sinds 2004 een digitaal, interdisciplinair blad, speciaal bedoeld voor studenten, docenten en onderzoekers met een interesse die over de grenzen van vakgebieden reikt.

Vier keer per jaar komt er een nieuwe editie van Blind uit. Elk nummer heeft een thema dat op een interdisciplinaire manier wordt benaderd in artikelen, interviews, recensies en opiniestukken van studenten, wetenschappers en professoren.   

Angst

Interview: Het grensvlak van angst
Annefleur Langedijk

Not afraid
Maaike Spaans

Angst in relatie tot Behavioural Economics
Arjan den Besten

Safety First! Novel therapeutic target for PTSD
Esther Visser

Interview: Angst bij kinderen
Inga Aarts

Kierkegaard over angst
Andries Visser

Help! Ik durf niet te bewegen!?
Trijntje Albada

Shellshock
Vincent Noppe

Column: De bijna vergeten aspecten van angst
Gerrit Glas

colofon  issn 1879-8144  17 februari 2015

Overige edities
               Over       Nieuwe vacatures

BLIND
 interdisciplinair online tijdschrift    
alle edities       
 interdisciplinair online tijdschrift


zoeken + vakgebieden       

random editie       vorige editie       volgende editie       
naar boven       
BLIND 37 - Angst
sluiten

Hoofdredactie

Annefleur Langedijk


Redactie

Annefleur Langedijk
Benjamin Baars
Esther Visser
Inga Aarts
Maaike Spaans
Nikki Emmerik
Wouter van der Horst


Redactieraad

dr. B. Kruithof
drs. L.U. Wenting
drs. M. Keestra
drs. S. Sitalsing


klik hier voor huidige redactie


sluiten

37
Angst

Iedereen is wel eens bang. Maar is angst iets slechts? Angst is een oud overlevingsmechanisme dat ervoor zorgt dat we adequaat kunnen reageren op gevaar. Het zit evolutionair gezien ingebakken in ons systeem. De welbekende vecht-of-vluchtreactie, dat is wat angst met ons doet. Het lichaam produceert grote hoeveelheden adrenaline en cortisol, de zintuigen worden scherper, de bloeddruk en hartslag schieten omhoog en de spieren spannen zich aan. Het lichaam is voorbereid op een gevecht of om op te vlucht te slaan; angst is onze raadgever.

“Er zijn meer volwassenen bang in het licht dan kinderen in het donker,” zei Kees van Kooten eens. Naast het feit dat angst ons behoedt voor gevaar, heeft het ook een keerzijde. Een gezonde dosis angst kan al snel omslaan naar een veel minder prettig gevoel, wat het leven een stuk lastiger maakt.

In deze editie van Blind wordt het thema angst vanuit verschillende disciplines besproken.

In Het grensvlak van angst wordt psychiater Gerrit Glas onderworpen aan vragen over het concept angst vanuit een zowel filosofisch als medisch perspectief. De verschillende filosofie dimensies van angst staan in dit interview centaal, net als de huidige visie vanuit de pychiatrie op angst en het behandelplan.

Angst kan binnen een samenleving een grote rol spelen. Angst en veiligheid zijn tenslotte nauw aan elkaar verbonden. In Not Afraid bespreekt Maaike Spaans de rol van angst bij het contra-terrorismebeleid.

Emoties zoals angst kunnen ons dagelijkse gedrag en daarmee ook onze keuzes beïnvloeden. Arjan den Besten onderzoekt in Angst in relatie tot Behavioural Economics de invloed van psychologie op de economie.

Het kunnen inschatten of een omgeving veilig of gevaarlijk is, is een proces dat plaatsvindt in onze hersenen. In het Engelstalige artikel Safety First! Novel therapeutic target for PTSD bespreekt ons eigen redactielid Esther Visser een nieuwe ontdekking over neurobiologische mechanismen die ten grondslag liggen aan angst- en veiligheidssignalen in het brein.

In Angst bij kinderen wordt gesproken over de ontwikkeling van angst bij kinderen wat de gevolgen hiervan zijn. Ook ouders spelen hierin een cruciale rol. De verschillende rollen die vaders en moeders kunnen spelen in dit proces komen in dit interview met pedagoge Eline Möller naar voren.

De filosoof Kierkegaard heeft veel geschreven over angst. Een overzicht van Kierkegaards begrip van angst wordt gegeven door Andries Visser in Kierkegaard over angst.

Bewegingsangst wordt veroorzaakt door de fysieke pijn die op den duur leidt tot een negatieve spiraal met zowel fysieke als psychologische symptomen. In Help! Ik durf niet te bewegen!? schrijft Trijntje Albada over dit intrigerende verschijnsel.

De gruwelijke strijd op het slachtveld was niet het enige dat de Eerste Wereldoorlog opleverde. Deze oorlog bracht ook veel zwaar getraumatiseerde soldaten met zich mee. Vincent Noppe bespreekt in Shellshock de ontwikkeling en behandeling van dit fenomeen.

Uit zijn belangstelling voor angst heeft Gerrit Glas naast zijn artikel ook een column geschreven voor deze editie. De bijdrage De bijna vergeten aspecten van angst heeft hij geschreven op basis van ervaring in zijn praktijk en laat drie casussen zien die illustrerend zijn voor de veranderingen in het denken over angst.