2020 is het Chinese jaar van de Rat. De rat brengt ziektes op ons over en eet van ons afval. Maar dit ‘beest’ levert ook al heel lang een – weliswaar onvrijwillige – bijdrage aan onderzoek naar onze medicijnen. Er is geen biologische definitie van een beest. Wat wel of geen beest is, hangt af van de definitie die mensen eraan geven. Zo is de benaming ‘podiumbeest’ vaak positief bedoeld en rijdt de Amerikaanse president Trump rond in een zwaarbeveiligde auto met de bijnaam ‘The Beast’ om een onverschrokken indruk te wekken.

In deze Blind-editie staat de relatie tussen mens, dier en beest centraal. Exclusief voor Blind bevat deze editie een dubbelinterview met Frans de Waal en Erno Hermans over modernetijdsziektes bij mens en dier. Staat het gedrag van de moderne mens wel zo ver af van zijn dierlijke natuur? Roos Vonk gooit het antropocentrisch denken overboord en pleit voor onderzoek naar de dierenwereld vanuit het perspectief van dieren zelf. Een pijnlijke vraag maakte dat Joy Leering onderzoek deed naar historische mensentuinen; als we geen mensen meer in kooien houden, waarom dieren dan wel? Naar aanleiding van Covid-19 schreef Janine Janssen over dieren in de criminologie. Nouschka Veerman gaat op zoek naar een toekomst zonder vlees. Beestachtig leuk zijn natuurlijk ook de filmpjes van katten op internet – waarom zijn die zo mateloos populair? (Maarten Reesink). En wat hebben Bijbelse beesten en het beest van Belle met elkaar te maken? (Rosa Hofstee) Hoe lang bestaan knuffelbeesten al en hoe zien ze er in de toekomst uit? (Margot Hoogerwerf). En waarom hebben sommige mensen een dierenkarakter als avatar? (Stella Aalderink). Of geef eens een olifant cadeau (Thomas van Roijen).

De redactie wenst u veel leesplezier!

Artikelen van editie 54 'Beest'

Wilde dieren als bondgenoot, een betoog

Vleermuizen worden gezien als de oorspronkelijke gastheer van het Covid-19 virus (SARS-CoV -2) alvorens het oversprong naar de mens. Dit volgt andere recente voorbeelden van zogenaamde zoönotische epidemieën, zoals SARS…