Muziek is geen geluid
Henkjan Honing
(5 reacties)

Kippenvel
Ivar Hagendoorn
(1 reactie)

Artistieke creativiteit en het menselijk brein
Elisa Hermanides
(2 reacties)

Emmaüsgangers zijn geen blindgangers
Igor Berezhnoy, Eric Postma, en Jaap van den Herik
(1 reactie)

Kleuren, sferen, verhalen en kennis
Lotje Mertens en Albert Jan Kruiter

Een nieuw medium, een nieuw geluid
Thomas Vaessens
(1 reactie)

Remode(l)ling Reality
Tine Wilde
(1 reactie)


colofon  issn 1879-8144  27 april 2005


                 

BLIND
interdisciplinair online tijdschrift   | BLIND 4
BLIND 4 - Wetenschap en kunst
sluiten

Redactie

Liesbeth Beneder
Elisa Hermanides
Daniel Paarlberg
Auke Pols
Jojanneke van der Toorn
Arno Verweij


Redactieraad

prof. dr. Johan van Benthem
drs. Kim van den Berg
dr. Casper de Groot
prof. dr. Michel Haring
prof. dr. Ed van den Heuvel
drs. Machiel Keestra
dr. Bernard Kruithof


klik hier voor huidige redactie

4
Wetenschap en kunst

Is in de wetenschap kunst alleen voor alfa's? Nee zo is het al lang niet meer. De wetenschappelijke benadering van kunst berust vaak op interdisciplinair onderzoek waaraan uiteenlopende vakgebieden een bijdrage leveren. Zo wordt er bij onderzoek naar muziek gekeken naar de mensen die ernaar luisteren (biologie, psychologie) of worden er computationele modellen gemaakt (wiskunde, informatica). Hierover lees je in de stukken van Henkjan Honing en Ivar Hagendoorn.

Elisa Hermanides waagt zich op het onbekende terrein van de fysiologie van de grondslag van kunst: creativiteit. De kunstmatige intelligentie van Igor Berezhnoy (en anderen) helpt ons vervalste schilderijen te herkennen. De nieuwe(re) media komen in dit nummer ook aan bod. Lotje Mertens en Albert Jan Kruiter bespreken de relatie tussen films en de maatschappij en Thomas Vaessens kijkt naar de invloed van internet op poëzie. De rol die kunst kan vervullen binnen de wetenschap en de filosofie komt aan bod in het artikel van Tine Wilde.

Een diversiteit aan artikelen rond het thema 'Wetenschap en kunst'. Wij wensen u veel leesplezier!

de redactie