Remode(l)ling Reality

Welk rol zou kunst kunnen vervullen binnen de wetenschap? In dit artikel onderzoekt Tine Wilde hoe de verbeelding ons kan helpen om complexe problemen inzichtelijk te maken. Ze betoogt daarmee een interdisciplinaire samenwerking tussen kunst, wetenschap en filosofie.

Lees verder

Een nieuw medium, een nieuw geluid

Zijn gedichten ouderwets? Thomas Vaessens laat zien wat de invloed van internet is op de hedendaagse dichtkunst. Met nieuwe communicatiemogelijkheden ontstaan er ook nieuwe mogelijkheden in de wereld van de poëzie wat betreft hun vorm, het type gedicht, de presentatie en de marketing.

Lees verder

Kleuren, sferen, verhalen en kennis

Als de samenleving in toenemende mate uit individuen bestaat, wat hebben mensen dan nog gemeenschappelijk? En hoe ziet samenleven er dan uit? Lotje Mertens en Albert Jan Kruiter gebruiken de films die zij zagen op het International Filmfestival Rotterdam in 2005 bij hun analyse van de hedendaagse samenleving.

Lees verder

Emmaüsgangers zijn geen blindgangers

In dit artikel gaan Berezhnoy, Postma en Van den Herik in op de vraag hoe computers een kunstkenner kunnen ondersteunen bij de beoordeling van schilderijen, bijvoorbeeld om ‘vroege’ en ‘late’ werken van een kunstenaar te onderscheiden of een vervalsing te herkennen. De auteurs doen dit aan de hand van hun eigen onderzoek naar de werken van Vincent van Gogh.

Lees verder

Artistieke creativiteit en het menselijk brein

De localisatie van creativiteit in de hersenen is nog grotendeels onontgonnen terrein. In dit artikel behandelt Elisa Hermanides de huidige psychobiologische inzichten aangaande creativiteit en de hersenen en de psychologische en biologische kenmerken die voor een kunstenaar van belang zijn.

Lees verder

Kippenvel

Hoe komt het dat mensen kippenvel krijgen bij het luisteren naar bepaalde muziek? Aan de hand van dit en enkele andere voorbeelden legt Ivar Hagendoorn uit hoe de wetenschap inzicht kan verschaffen in vragen die betrekking hebben op kunst.

Lees verder

Muziek is geen geluid

Welke muziek is spannend? Is dat alleen maar een kwestie van smaak? Henkjan Honing bespreekt in dit artikel hoe het gebruik van psychologische analyse en computermodellen tot nieuwe inzichten kan leiden in de muziekwetenschap. Dit onderzoek richt zich onder andere op de vraag welke muziek door mensen interessant gevonden wordt en waarom sommige stukken muziek spannender zijn dan andere.

Lees verder