Column: Join the Pipe, kraanwater met een goed doel

Waarom flesjes bronwater honderden kilometers laten reizen wanneer de kwaliteit van het kraanwater in Nederland tot de beste van de wereld behoort? Geraldo Vallen bespreekt in zijn column de problemen van bronwater drinken en hoe oplossingen hiervoor gecombineerd kunnen worden met ontwikkelingshulp via zijn community JointhePipe.org.

Lees verder

Utopische ontwerpen

De ontwerpen van architect Edgar Renato Perotti zijn vaak utopisch en gecentreerd om de thema’s natuur en avontuur. Deze fotoreportage laat vier ontwerpen zien uit zijn serie ‘Aquatic I’ met een relatie tot water: een kadevilla in Amsterdam, een klifwoning in Thailand, een varend eiland in Bonaire en een zwemzak in de Amsterdamse grachten.

Lees verder

Waterbeleid op bestuurskundig niveau

Waterbeleid is in Nederland van oudsher belangrijk. Een groot deel van ons land ligt onder zeeniveau terwijl daar in verhouding de meeste mensen wonen. De verwachting zou zijn dat veiligheid een belangrijke rol speelt in de plannen voor ruimtelijke ordening van gemeenten en waterschappen. Joep Wessels laat echter zien dat dit in het geval van de gemeente Gouda bij de Westergouwe niet het geval is geweest. De gemeente negeerde het negatieve advies van het waterschap en dreigde de veiligheid in de te bouwen woonwijk uit het oog te verliezen. De bestuurlijke crisis die daaruit ontstond leidde tot de erkenning van waterbeheer als belangrijke component in ruimtelijke ordening.

Lees verder

Where there is a will there is water

Virtueel water’ (VW) is de hoeveelheid water die nodig is voor de productie van landbouwgrondstoffen. Deze term is geïntroduceerd door de Britse geograaf Tony Allen, met als doel om de internationale handelspatronen te beïnvloeden. Vanuit de wereld van de economie en de internationale handelsbetrekkingen is het concept van VW onderhevig aan kritiek, maar volgens voorstanders is van grote politieke waarde. In dit artikel bediscussieerd Liz Harnmeijer VW vanuit een interdisciplinair oogpunt.

Lees verder

The impact of climate change on the Peruvians

In An Inconvenient Truth presenteerde Al Gore een verontrustend beeld van hoe Nederland er over honderd jaar uit zal zien. Dankzij de opwarming van de aarde stijgt de zeespiegel en zal Nederland – zolang er niets tegen wordt gedaan – grotendeels overstromen. Gelukkig hebben wij de welvaart om onze dijken te versterken en onze waterhuishouding hierop aan te passen. Er zijn echter ook landen, zoals Peru, die niet onze sterke financiële positie hebben om wat tegen de effecten van de klimaatsverandering te doen. Wat is de invloed van de klimaatverandering op de waterhuishouding van Peru en wat zijn de gevolgen voor de lokale bevolking? In dit artikel maken Carolina Sardella en Sanne Muis een casestudy naar het bekken van de Ocoñarivier in het zuiden van Peru.

Lees verder

Buitenaardse diepvriesbacteriën

Sinds het ontstaan van symbolisch denken heeft de mens waarschijnlijk al nagedacht over wat er buiten de aarde is. Volgens sommige volken waren die lichtpuntjes aan de hemel voorvaders, volgens anderen goden: er waren er vele ideeën over. Het idee van buitenaards leven is waarschijnlijk net zo oud als de ontdekking dat die lichtstolpjes geen voorvaders, goden of vuurbollen op een paar kilometer hoogte waren, maar planeten en sterren met hun eigen stelsels daaromheen.

Wanneer er tegenwoordig over buitenaards leven wordt gesproken, wordt vaak als eerste aan Mars gedacht. Sinds ruimtesondes hebben laten zien dat de rode planeet eigenlijk een dode wereld is, lijkt de kans op leven echter een stuk waarschijnlijker op een geheel ander hemellichaam: Europa, één van de manen van Jupiter. Diep onder een dikke korst van ijs herbergt deze maan een gigantische oceaan. In dit artikel laat Gerard van den Akker zien waarom daar mogelijk bacterieel leven gevonden kan worden en hoe we door die kilometers dikke ijslaag kunnen komen.

Lees verder

Verhuizen of verzuipen voor elektriciteit?

Stel je voor dat in het Westen wordt besloten om een groot bewoond gebied bewust onder water te zetten. Een paar miljoen mensen zouden moeten verhuizen en waardevolle grond zou verloren gaan. Een haast ondenkbaar scenario. Toch gebeurde dit in China bij de aanleg van de Drieklovendam.

Lees verder

Waterhoofd

Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) is uit het hedendaagse cognitief psychologisch onderzoek bijna niet meer weg te denken. Ook in andere takken van wetenschap doet het zich gelden, evenals in de journalistieke media waarin men geregeld afbeeldingen van gekleurde hersenen vindt. Wat kunnen we eigenlijk met deze informatie? In dit artikel gaat Johannes Fahrenfort in op de werking en functionaliteit van (f)MRI. Hoe relateert zich dit ten opzichte van andere meetmethodes en wat kan het bijdragen aan een beter begrip over de werking van de hersenen?

Lees verder

It’s the water, stupid!

Het is algemeen bekend dat de mens een grote voorraad zoet water nodig heeft om te kunnen overleven, maar desondanks wordt de voorraad bruikbaar zoet water in de wereld steeds kleiner en kleiner en wordt er weinig actie ondernomen om hier iets aan te veranderen. Volgens civiel ingenieur Jaïr Smits wordt het dan ook tijd dat er meer aandacht komt voor water, en dan vooral voor het behoud van de zoetwatervoorraden op Aarde. Smits brengt in zijn artikel de waterproblematiek in kaart, onderzoekt verschillende oorzaken en verkent enkele mogelijke oplossingen.

Lees verder