Column: Met een Balinese blik

Loes Knevel is studente Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Leiden. Ze heeft een tijd op Bali gewoond, waar ze onder andere lesgegeven heeft aan basisschoolkinderen. In deze column geeft ze een frisse blik op het onderwijs, waarin er naast de normale lessen ruimte is voor mindfulness, yoga en persoonlijke ontwikkeling.

Lees verder

Maakbaarheid en verval van de Nederlandse universiteiten

Het landschap van de Nederlandse Universiteiten is onderhevig aan maakbaarheid en verval. Zo is er sinds de jaren ’60 sprake van een democratisering van het toelatingsbeleid waardoor er meer studenten kunnen studeren. De toename van het maatschappelijke engagement van de Universiteiten heeft echter vooral tot meer marktwerking en het dalen van niveau geleid.
Volgens dr. André Klukhuhn zijn deze ontwikkelingen recent problematisch geworden. Maar een blik op de wetenschapsgeschiedenis leert dat zij zeker niet aan onze tijd zijn voorbehouden. Op verzoek van Blind neemt dr. André Klukhuhn ons in vogelvlucht mee door deze geschiedenis.

Lees verder

Waarom nieuw leren?

Hoe moeten we leren in onze snel veranderende samenleving? Op deze vraag probeert het ‘nieuwe leren’ een antwoord te geven. Momenteel is er veel onenigheid over of het nieuwe leren wel werkt. In dit artikel zal prof. dr. P.R.J. Simons, die samen met anderen de term nieuw leren introduceerde, uitweiden over wat hij hiermee bedoelt en zal hij de huidige kritiek op het nieuwe leren belichten.

Lees verder

Het omstreden studiehuis

Een van de belangrijkste veranderingen in het middelbare onderwijs is de overgang geweest van de klassikale les naar het zelfstandige werken in het studiehuis. Het idee: leerlingen zouden hierdoor betere studievaardigheden ontwikkelen. Zelfstandig leren leren en met een breed vakkenpakket zodat ze in staat zullen zijn om snel nieuwe kennis te kunnen opdoen. Het afgelopen jaar heeft het studiehuis echter veel aandacht gekregen in de media. Veel kritiek, het studiehuis is toch niet wat men gehoopt had dat het zou zijn. Maar, waar is men eigenlijk niet tevreden mee? Waarin ligt de kritiek en op welke overtuigingen is deze eigenlijk gebaseerd?

Lees verder

Leren in een kennissamenleving

We leven tegenwoordig in een kennissamenleving. Een belangrijke voorwaarde om actief mee te kunnen doen in deze samenleving en om deze op een hoog niveau draaiende te laten houden is het vermogen om innovatief te zijn. We moeten tegenwoordig in staat zijn om ons hele leven te kunnen blijven leren. Dit vraagt om een nieuwe manier van onderwijs. Hoe leren we om onszelf te laten leren? Joseph Kessels bespreekt in dit artikel hoe het onderwijs ons zou moeten leren hoe we ons hele leven kunnen blijven leren.

Lees verder

De gewillige geschiedenis

‘De geschiedenis laat zich gewillig misbruiken. Als we niet goed op haar passen, misbruikt zij ons,’ aldus Alexander Albicher. Hij trekt in dit opiniestuk de onderwijskundige claim dat ‘het nieuwe leren’ tot een effectievere kennisverwerving heeft geleid in twijfel. Het schoolvak geschiedenis zou zich door de nieuwe visie op het leren vakinhoudelijk en epistemologisch van de geschiedwetenschap hebben vervreemd.

Lees verder

Interdisciplinair studeren

In dit artikel geeft Arno Verweij zijn visie op interdisciplinair studeren. Op dit moment zijn de mogelijkheden hiervoor aan de UvA nog beperkt. Door deze mogelijkheden uit te breiden, zal volgens hem ook het probleem van ongemotiveerde studenten kleiner worden.

Lees verder

Interdisciplinair onderwijs

In dit artikel schrijft Karel van Dam over de noodzaak van interdisciplinair onderwijs. Veel wetenschappelijke vragen vereisen het gebruik van meerdere theoretische kaders. Studenten moeten daarom bewust gemaakt worden van het bestaan van verschillende kaders en gestimuleerd worden deze te combineren.

Lees verder