De schaduwkant van migratienetwerken

Migratienetwerken worden doorgaans positief beoordeeld. De relaties tussen mensen die migratieprocessen in gang houden en als wegbereiders optreden voor migranten in het vestigingsland zouden een voorbeeld zijn van sociaal kapitaal. Sociaal kapitaal zou migratierisico’s verkleinen en integratie in de arbeids- en woningmarkt vergemakkelijken. Jan Mansveldt Beck plaatst kritische kanttekeningen bij deze aannames op basis van veldwerk onder Latijns-Amerikaanse, Marokkaanse en Senegalese migranten in Bilbao en San Sebastian.

Lees verder

Zelflerende verkeerslichtnetwerken

Netwerken spelen een centrale rol in de kunstmatige intelligentie, voornamelijk in de vorm van neurale netwerken. Neurale netwerken onderscheiden zich van andere kunstmatige systemen doordat ze kunnen leren van de invoer die ze verwerken, waardoor ze goed kunnen worden toegepast in een complexe omgeving met veranderende spelregels. Marco Wiering beschrijft in dit artikel hoe leermethodes uit de kunstmatige intelligentie gebruikt kunnen worden om netwerken van verkeerslichten efficiënter aan te sturen.

Lees verder

Column: Join the Pipe, kraanwater met een goed doel

Waarom flesjes bronwater honderden kilometers laten reizen wanneer de kwaliteit van het kraanwater in Nederland tot de beste van de wereld behoort? Geraldo Vallen bespreekt in zijn column de problemen van bronwater drinken en hoe oplossingen hiervoor gecombineerd kunnen worden met ontwikkelingshulp via zijn community JointhePipe.org.

Lees verder

De beleving van ruimte in de omgeving

De individuele beleving van de omgeving is uiterst complex. De omgevingspsycholoog probeert dit desondanks in kaart te brengen. Ronald Hamel legt uit hoe hij denkt dat de menselijke beleving van de omgeving kan werken en welke aspecten hierbij komen kijken. Bij het ontwikkelen van ruimtelijke projecten kunnen omgevingspsychologen een grote rol spelen.

Ronald Hamel werkt bij de afdeling Psychologie van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Hij geeft onderwijs op het gebied van cognitieve psychologie en omgevingspsychologie. Zijn onderzoek beslaat ook die gebieden: denken en kennisontwikkeling tijdens probleemoplossen en de beleving van de omgeving.

Lees verder

Poldergrenzen

Het Nederlandse platteland biedt plaats aan een grote diversiteit van landschappen met elk hun specifieke uiteenlopende gebruik. Het is om deze reden niet verwonderlijk dat er ook veel uiteenlopende waarden bestaan ten aanzien van dit gebruik, wat tot conflicten tussen verschillende belangengroepen kan leiden. Waar in het stuk van Henk de Haan (eerder in dit nummer) de ontstaansgeschiedenis van deze variëteit aan waarden ten opzichte van het platteland geschetst werd, gaat Wijnand Boonstra hier een stapje verder door mogelijke oplossingen voor dergelijke conflicten te onderzoeken. Zijn waarden ten aanzien van het platteland in de praktijk te verenigen, en zo ja, op welke wijze? Deze vraag staat centraal in het recent verschenen proefschrift van Wijnand Boonstra: Polder Limits: a case study of value-conflicts in Dutch rural land use. In dit artikel analyseert hij de praktijk van waardenconflicthantering vanuit sociologische en filosofische theorie.

Lees verder

Zeven mythen over gated communities

De term gated community is een besmet woord in Nederland en de rest van Europa. We zouden ze niet hebben en ze ook niet willen hebben. Gated communities zouden vooral in Amerika en Zuid-Afrika voorkomen waar rijke mensen de boze buitenwereld willen buitensluiten. Maar wat weten we nog meer over de gated community?

Lees verder

Segregatie en herstructurering in Nederland

Gebrek aan integratie wordt beschouwd als een belangrijk probleem in de hedendaagse Nederlandse samenleving. De heersende gedachte hierbij is dat er te weinig contact tussen verschillende bevolkingsgroepen is om succesvolle integratie, en daarmee een coherente samenleving, mogelijk te maken. Dit gebrek aan contact zou onder andere komen door residentiële segregatie en het fenomeen dat kinderen naar ‘zwarte’ dan wel ‘witte’ scholen gaan. Maar is Nederland wel echt zo gesegregeerd? Deze vraag staat, tezamen met de beleidsmaatregelen tegen segregatie, in dit artikel van Bart Sleutjes centraal.

Lees verder

Culturele en ruimtelijke constructies van stad en platteland

Stad en platteland zijn moeilijk te omschrijven. De verwarring wordt nog groter wanneer we de daarvan afgeleide begrippen stedelijkheid en landelijkheid bespreken. Wat is een stad? Iedereen is het erover eens dat bijvoorbeeld Almere een stad is, maar hoeveel bezoekers of bewoners zullen deze plaats met ‘stedelijkheid’ associëren? Stedelijkheid ervaar je in het centrum van…

Lees verder