De universiteit als stad

Overvallen worden door twijfel, moeten breken met vertrouwde zekerheden, tot het inzicht komen dat de antwoorden op problemen de eigenlijke problemen zijn: volgens De Wilde zijn dit de manieren waarop men leert. Maar in plaats van ruimte te geven aan deze nuttige, verwarrende ervaringen, bieden universiteiten tegenwoordig steeds meer hapklare brokken lesstof aan en reduceren op die manier het studeren tot een ‘dorpse’ belevenis.

Lees verder

Internationale leerstrategieën

Niet alleen mensen kunnen leren: ook landen kunnen over hun te voeren beleid veel van elkaar opsteken. In dit artikel gaat Daniel Paarlberg dieper in op internationale leerstrategieën en in het bijzonder de door de EU ontwikkelde Open Method of Coordination (OMC), die landen laat leren van succesvolle beleidsmaatregelen in andere landen.

Lees verder

De filosofie van het leren

De artificiële intelligentie (AI) viert in 2006 haar vijftigste verjaardag. Tot nu toe zijn onderzoekers bezig geweest met het ontwikkelen van vernuftige implementaties om op een slimme manier spam te filteren of natuurlijke taal te begrijpen. Pieter Adriaans vindt dat het tijd is om terug te keren naar de eeuwenoude filosofische vragen met betrekking tot kennis en leren. Zo kunnen de problemen die men in de AI tegenkomt aan het licht worden gebracht. Hij stelt dat het universum zich gedraagt als een welwillende leraar, waardoor het mogelijk wordt om wetenschappelijke theorieën te vormen en deze aan computers te leren.

Lees verder

Digitaal leren: een kruising tussen Sim City en Catan

De opkomst van het internet heeft enorme veranderingen in de samenleving teweeggebracht. Dit heeft ook gevolgen voor het onderwijs. De denktank Nederland Kennisland uit Amsterdam houdt zich bezig met projecten die eraan bijdragen van Nederland een Kennisland te maken. Hanneke Posthumus interviewde Syb Groeneveld over Kennisland om de mogelijkheden van digitaal leren.

Lees verder

Waarom nieuw leren?

Hoe moeten we leren in onze snel veranderende samenleving? Op deze vraag probeert het ‘nieuwe leren’ een antwoord te geven. Momenteel is er veel onenigheid over of het nieuwe leren wel werkt. In dit artikel zal prof. dr. P.R.J. Simons, die samen met anderen de term nieuw leren introduceerde, uitweiden over wat hij hiermee bedoelt en zal hij de huidige kritiek op het nieuwe leren belichten.

Lees verder

Het omstreden studiehuis

Een van de belangrijkste veranderingen in het middelbare onderwijs is de overgang geweest van de klassikale les naar het zelfstandige werken in het studiehuis. Het idee: leerlingen zouden hierdoor betere studievaardigheden ontwikkelen. Zelfstandig leren leren en met een breed vakkenpakket zodat ze in staat zullen zijn om snel nieuwe kennis te kunnen opdoen. Het afgelopen jaar heeft het studiehuis echter veel aandacht gekregen in de media. Veel kritiek, het studiehuis is toch niet wat men gehoopt had dat het zou zijn. Maar, waar is men eigenlijk niet tevreden mee? Waarin ligt de kritiek en op welke overtuigingen is deze eigenlijk gebaseerd?

Lees verder

Houd je aandacht erbij!

Een nacht doorfeesten en ‘s ochtends een tentamen maken lijkt een slechte combinatie: je aandacht erbij houden gaat tenslotte minder makkelijk als je moe bent. Maar wat is precies het verband tussen vermoeidheid en aandacht(sgebrek)? In dit artikel geeft Anna Hoekstra het antwoord op deze vraag, door onder andere te kijken naar hoe verschillende disciplines ‘vermoeidheid’ en ‘aandacht’ definiëren en door dieper in te gaan op aandachtsstoornissen.

Lees verder

Leergedrag, empathie en geweld: zelfde oorsprong?

Vanaf de tijd van Plato is het cruciale belang van imitatie voor het functioneren van de mens onderschat. De ontdekking van ‘spiegelneuronen’ bracht hier voorgoed verandering in. Spiegelneuronen zijn hersencellen die geactiveerd zijn zowel wanneer een subject een bepaalde beweging uitvoert als wanneer hij diezelfde beweging bij een ander persoon observeert. In dit artikel bespreekt Simon De Keukelaere de verandering in onze visie op het fenomeen imitatie en laat zien hoe nabootsing de bron kan zijn van zowel empathie als geweld.

Lees verder

Een goed begin is het halve werk

Kinderen kunnen al op jonge leeftijd verschillen in aantal onderscheiden. Zowel dit getalbegrip als ruimtelijk inzicht zijn van belang als kinderen leren rekenen. Fenna van Nes geeft een overzicht van psychologisch onderzoek naar rekenvaardigheden bij jonge kinderen. Om een beter beeld te krijgen worden resultaten uit het psychologisch onderzoek gecombineerd met neurologisch onderzoek naar hersenactiviteit.

Lees verder

Leren in een kennissamenleving

We leven tegenwoordig in een kennissamenleving. Een belangrijke voorwaarde om actief mee te kunnen doen in deze samenleving en om deze op een hoog niveau draaiende te laten houden is het vermogen om innovatief te zijn. We moeten tegenwoordig in staat zijn om ons hele leven te kunnen blijven leren. Dit vraagt om een nieuwe manier van onderwijs. Hoe leren we om onszelf te laten leren? Joseph Kessels bespreekt in dit artikel hoe het onderwijs ons zou moeten leren hoe we ons hele leven kunnen blijven leren.

Lees verder